Welke (grafische) rekenmachine mag je tijdens je examen in 2024 gebruiken?

Tijdens je examen mag je soms een rekenmachine gebruiken. Dat is natuurlijk superhandig, want ook al ben je zo slim als een vos, het kost veel tijd als je alles met pen en papier moet uitrekenen. Maar mag je bij alle examens elke rekenmachine gebruiken die je maar wilt? Het korte antwoord is ‘Nee!’. Hieraan zijn strenge regels verbonden. Daarom leggen we je graag in dit artikel uit wanneer je welke rekenmachine mag gebruiken, zodat je zonder stress je examens kunt maken.

Leerling rekenmachine examen 2023

Vmbo

Bij vmbo-examens mag je geen grafische rekenmachine gebruiken. Bij sommige examens mag je wel een normale rekenmachine gebruiken. Dat geldt voor:

 •   Wiskunde vmbo KB en vmbo GL en TL
 • Nask 1 vmbo KB en vmbo GL en TL
 • Nask 2 vmbo GL en TL
 • Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (cspe) GL profielvak Bouwen, Wonen en Interieur.

Bij dit laatstgenoemde examen moet de rekenmachine ook toetsen hebben voor:

 • pi
 • x tot de ye macht 
 • x kwadraat
 • 1/x
 • sin/cos/tan in graden

Bij examens wiskunde vmbo BB heb je een rekenmachine nodig die zowel toetsen heeft voor grondbewerkingen (+, -, x en :) als toetsen voor x kwadraat en tweedemachts worteltrekken. Bij alle andere vakken mag je een rekenmachine meenemen waarmee je kunt optellen, vermenigvuldigen, aftrekken en delen. Je mag je rekenmachine niet meenemen als die één of meer van de volgende kenmerken heeft:

 • lichtnetaansluiting tijdens het examen,
 • opladen tijdens het examen
 •  schrijfrol, alarm of ander geluid,
 • alfanumeriek (letters op scherm),
 • grafieken weergeven,
 • zend- of ontvanginstallatie.

Weten wat je nog meer mee mag nemen naar je examens? Check onze checklist!

Havo en vwo

Je mag bij havo bij de centrale examens wiskunde A en B en bij vwo wiskunde A, B en C een grafische rekenmachine gebruiken. Maar let op: niet elke grafische rekenmachine is toegestaan! Hieronder vind je een overzicht van types toegestane rekenmachines voor de examens van 2023 en 2024. Bekijk dus goed of jouw rekenmachine in dit overzicht staat. Anders bestaat er de kans dat je de verkeerde rekenmachine gebruikt bij de voorbereiding op je examen en dat een examinator tijdens het examen je rekenmachine inneemt.

Merk

Type

2023

2024

Casio

fx-9860GII(SD)

x

x

fx-CG20

 

 

fx-CG50

x

x

Hewlett Packard

HP Prime

x

x

Texas Instruments

TI-84 Plus CE-T

x

x

 

TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)

x

x

 

TI-Nspire CXII-T (zowel de versie met als zonder CAS)

x

x

NumWorks

De grafische rekenmachine van NumWorks

x

x

Wat moet je nog meer weten als je een grafische rekenmachine mag gebruiken:

 •  Je mag tijdens je CE geen normale rekenmachine gebruiken als alleen een grafische rekenmachine is toegestaan.
 • Je grafische rekenmachine moet tijdens je CE in de examenstand staan.
 • Je mag je grafische rekenmachine tijdens je CE niet met een ander apparaat verbinden of op het lichtnet aansluiten.
 • Je mag je grafische rekenmachine tijdens je CE niet aan iemand uitlenen.
 • Je mag tijdens je CE niet twee grafische rekenmachines tegelijk gebruiken.
 • Je grafische rekenmachine mag tijdens je CE geen SD-kaart bezitten.

Als je nog vragen over je rekenmachine hebt, stel die dan aan je docent of kijk op examenblad.nl.

Natuurlijk denken wij met je mee! Dus havisten: voor jullie een handige checklist om ervoor te zorgen dat je niets vergeet mee te nemen naar je examens (en ook niets meeneemt dat niet mag). En we maakten er uiteraard ook een voor onze vwo-ers!