Schoolexamens

Heb jij schoolexamens in het vooruitzicht? Het is een verzameling van toetsen en praktische opdrachten die je voor een vak doet. Je doet de toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. De cijfers hiervan tellen allemaal mee voor jouw uiteindelijke schoolexamen. Dit bepaalt samen met het Centrale Examen jouw eindcijfer.

We leggen je uit wat de schoolexamens zijn en wanneer ze plaatsvinden. Kom je de afkortingen SE en PTA tegen? Ook die leggen we uit, zodat je precies weet wat eraan zit te komen.

Wat zijn schoolexamens?

De schoolexamens bepalen samen met het Centraal Examen jouw eindcijfer voor het vak dat je volgt. Het Centraal Examen (CE) doe je op één moment (vaak in mei tijdens jouw examenjaar), terwijl je de schoolexamens doet over een periode van één of meerdere jaren.

In de bovenbouw van de middelbare school maak je veel verschillende toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties. Samen tellen die mee als jouw schoolexamen. Dit cijfer is vaak goed voor de helft van jouw eindcijfer.

SE en PTA: waar staan die afkortingen voor?

Het schoolexamen wordt vaak afgekort tot SE. Daarnaast gebruiken scholen de afkorting PTA. Dit staat voor het Programma van Toetsing en Afsluiting. Ze maken dit programma op basis van de onderwerpen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vaststelt voor het vak dat je volgt.

Het PTA op school legt uit welke toetsen er worden afgenomen, waar die over gaan en wanneer ze worden afgenomen. Daarnaast kun je in het PTA zien hoe lang een toets duurt, of het gaat om een schriftelijke, mondelinge of een praktische opdracht en hoe zwaar het cijfer meeweegt voor jouw schoolexamen.

Tip: neem het PTA steeds aan het begin van het schooljaar even door. Zo ben je goed voorbereid op wat er komen gaat en kom je niet voor verrassingen te staan!

Wanneer vinden de schoolexamens plaats?

De schoolexamens vinden plaats tijdens de bovenbouw van jouw opleiding op de middelbare school. Dat betekent dat de toetsen en andere opdrachten verspreid zijn over meerdere jaren.

Scholen bepalen zelf wanneer ze de toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties voor het PTA en de schoolexamens afnemen. Je docent kan je daar meer over vertellen. Vraag het even aan hem of haar, zodat je vooraf goed weet waar je aan toe bent.

Het schoolexamen sluit je normaal gesproken af met een profielwerkstuk. Dit is een groot werkstuk, waarin je alles wat je van het vak hebt geleerd samenbrengt in een onderzoek naar een onderwerp dat je zelf kiest.