Centrale examens

De Centrale Examens zijn het afsluitende onderdeel van jouw vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Je doet centraal examen, net als alle andere scholieren in heel Nederland. Tijdens het examen laat je zien wat je in jouw opleiding hebt geleerd. Hiermee bewijs je dat je de stof goed beheerst.

De examens vinden plaats in drie tijdvakken. Normaal gesproken in mei, juni en augustus. We leggen je uit wat de examens precies zijn en hoe de verschillende tijdvakken eruit zien. Wil je je daarop goed voorbereiden? We geven je een paar handige tips! 

Wat zijn de Centrale Examens?

Benieuwd wat de Centrale Examens precies zijn? Het is het centraal afsluitende onderdeel van jouw opleiding. Je doet de examens samen met alle andere scholieren in Nederland. Daar staat het woord 'centraal' voor. 

Tijdens het examen laat je zien dat je de stof beheerst. De onderwerpen die aan bod komen horen bij de opleiding die je 4, 5 of 6 jaar hebt gedaan (afhankelijk van het niveau dat je doet).

Het Centraal Examen bepaalt of je geslaagd bent voor je opleiding en of je jouw diploma krijgt. Daarnaast bepaalt het vaak voor meer dan de helft je eindcijfer. Het is dus belangrijk om je daar goed op voor te bereiden! De andere helft van het eindcijfer wordt bepaald door de schoolexamens en een eventueel praktijkexamen.

Benieuwd naar de verschillen van het Centraal Examen met het schoolexamen? We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

 • Vastgestelde tijdvakken
  Het Centraal Examen vindt plaats tijdens drie landelijk vastgestelde tijdvakken. Voor het schoolexamen bepaalt het schoolbestuur wanneer dit plaatsvindt.
 • Regels op basis van de wet
  De Centrale Examens volgen de regels van de wet, zoals die gelden voor alle openbare scholen in Nederland.
 • Beoordeling door tweede corrector
  Naast jouw eigen docent kijkt ook een tweede docent, een corrector, naar de antwoorden die je hebt gegeven.
 • Cijfer bepaald door twee docenten
  Jouw cijfer wordt bepaald door twee docenten, waarvan er één niet weet wie jij bent.

Drie tijdvakken voor de examens

De Centrale Examens vinden plaats tijdens drie tijdvakken:

 • Tijdvak 1
  Het eerste tijdvak is dat van de Centrale Examens. Samen met alle scholieren in Nederland leg je de examens af voor de vakken die je hebt gevolgd. De examens vinden normaal gesproken plaats in mei.
 • Tijdvak 2
  Tijdens het tweede tijdvak kun je herkansingen maken voor de examens die je de eerste keer niet hebt gehaald. Dit tijdvak vindt normaal gesproken plaats in juni.
 • Tijdvak 3
  Het derde tijdvak is er voor bijzondere gevallen. Was je ziek of kon je door omstandigheden geen examen doen? Dan gebruik je dit tijdvak, dat normaal gesproken plaatsvindt in augustus.

Let op: het derde tijdvak vindt vaak niet plaats op school, maar op andere locaties waar scholieren van meerdere scholen samenkomen.

Voorbereiden op het Centraal Examen (CE)

Wil jij je goed voorbereiden op de Centrale Examens? Gebruik de samenvattingen van de verschillende vakken. Of doe de Quickscan, zodat je meteen weet waar je extra op moet letten en welke onderdelen je al goed onder de knie hebt.