BB en KB Flex (digitale examens)

Als je de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg doet op het vmbo, mag jouw school kiezen hoe je examen doet in de algemene vakken. Dit kan digitaal en jouw school mag dan bepalen wanneer ze de examens afnemen. Dit zijn de BB- en KB-flex examens. Dit moet wel in een vaste periode, maar de school mag in die periode bepalen wanneer het examen plaatsvindt voor elk vak. Jouw school kan ook de examens voor de algemene vakken op papier afnemen op vaste afnametijdstippen. Alle leerlingen die de examens op papier maken doen dit voor elk vak op hetzelfde moment en tijdstip.

Hoe maak je een digitaal examen?

Je maakt de digitale examens in een speciaal programma. Dat programma heet Facet. Om ervoor te zorgen dat je weet hoe je de examens moet maken, is het handig om alvast te oefenen. Elk jaar zijn er nieuwe voorbeeldexamens waarmee je kunt oefenen. Sommige examens kun je oefenen in Facet. Voor andere examens moet jouw docent iets inplannen in Facet.

Wanneer maak ik mijn digitale examens?

Je kunt aan je docenten een rooster vragen voor de examens die jij digitaal gaat maken met BB en/of KB flex.