Errata

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle producten foutloos af te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Hieronder vind je de errata (correcties) voor de uitgaven waarin toch wat onjuistheden zijn geslopen.

 • Examenbundel 2020-2021, vwo scheikunde
  Bladzijde 252: Bij uitwerking 23 is een deel van het antwoord weggevallen. Dit is de juiste versie:
  errata-examenbundel-20-21
 • Samengevat vwo Bedrijfseconomie
  Bladzijde 41: 2 regels boven de grafieken: € 31 vervangen door € 29.
  Bladzijde 41: grafiek 2 en 4: 29 vervangen door 27 en 31 vervangen door 29.
  Bladzijde 173: tweede voorbeeldopgave:
  1) Bij de uitwerking van vraag a moet het getal 7.800 vervallen.
  Dan wordt bij vraag a de RTV = 12,49%.
  2) Vraag d wordt: REV =12,49% + (12,49% − 7,68%) x (340.000 / 360.000) = 14,93%.
  Bladzijde 177: boven vraag a in de tabel:
  afschrijvingskosten € 6.000.000 vervangen door € 2.400.000
  overige bedrijfskosten € 18.400.000 vervangen door € 22.400.000
 • Examenbundel 2020-2021, economie vwo
  Bij de cijferbepaling achter in de bundel ontbreken de cijfers van 2019-I en 2019-II.
  De juiste cijferbepalingen kun je vinden via deze links: 2019-I en 2019-II.
 • Examenbundel 2020-2021, economie havo
  Examen 2019-II: de bronnen kun je hier vinden.

 

 • Examenbundel 2020-2021, bedrijfseconomie havo
  Bladzijde 68: opdracht 40
  Het spaarsaldo wordt daardoor € 11.040 × 1.05 = € 11.592,85
  De interestopbrengst  = het spaarsaldo na 5 jaar – storting
  = € 11.592,85 – € 10.000
  = € 1.592,85
  Bladzijde 126: opgave 4 in de tabel
  november 2020 moet zijn november 2019
  december 2020 moet zijn december 2019
  Bladzijde 151: opdracht 12 bijna onderaan
  De aanschafwaarde = €11.900 / 119 × 100 = € 10.000
  Bladzijde 203: Examen 2018-I
  Bij dit examen ontbreken de uitwerkbijlagen. Je vindt ze hier.
 • Examenbundel 2020-2021, bedrijfseconomie vwo:
  Bladzijde 32: opdracht 4 - de inkoopwaarde van de omzet is steeds niet 60%, maar 40% van de omzet, De correctie is dus: 60% wordt 40%.
  Bladzijde 40: uitwerkingen vraag 4a en 4b. In de opgave zelf (blz. 32) moet 60% veranderd worden in 40%. Bij de uitwerkingen in vraag 4a en 4b (blz. 40) moet 60% ook veranderd worden in 40%. De antwoorden kloppen verder.
  Bladzijde 80: uitwerking vraag 10: Callopties: 20 callopties × 100 aandelen × € 1,95 = € 3.900 Putopties: 10 putopties × 100 aandelen × € 1,00 = € 1.000 Totale optiepremie: € 4.900 Dus € 0,90 veranderen in € 1,00 en € 4.800 in € 4.900 
  Bladzijde 81: opgave 4, vraag 14:
  Op de x-as € 24,30 vervangen door € 21,00 en € 26,00 vervangen door € 22,00.
  Op de y-as– € 1,70 vervangen door – € 1,00.
  Op de y-as € 26,00 en € 24,30 verwijderen.
  Bladzijde 119: bij opgave 2, boven vraag 7 moet de beurskoers van € 68 vervangen door € 90.
  Bladzijde 123: Antwoord vraag 7: berekening blijft hetzelfde, maar uitkomst wordt € 87,50
  Antwoord vraag 8: het financieel voordeel: 4.000 x (€ 90 – € 87,50) = € 10.000
  Bladzijde 124: Antwoord vraag 9: agio per aandeel: € 87,50 – € 25 = € 62,50.
  Toename agioreserve: 720.000 x € 62,50 = € 45.000.000
  Bladzijde 211: uitwerking vraag 12: aantal te plaatsen aandelen, moet zijn: € 705.600 / € 42 = 16.800 Dus € 20 veranderen in € 42
 • Examenbundel 2019-2020, havo Engels
  Blz. 44, 45, 80 en 83: Er is een verkeerde link geplaatst naar de taalvaardigheidstest van Dialang. Om de test te kunnen maken, ga je naar de volgende website: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/.

Heb jij een foutje gevonden in één van onze boeken (Examenbundel, Samengevat, Examenidioom of Zeker Slagen!), laat het ons dan zeker weten via onze contactpagina of via de feedbackknop (rechts in beeld).