Errata

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle producten foutloos af te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Hieronder vind je de errata (correcties) voor de uitgaven waarin toch wat onjuistheden zijn geslopen.

  • Examenbundel 2020-2021, vwo scheikunde
   Blz. 252: Bij uitwerking 23 is een deel van het antwoord weggevallen. Dit is de juiste versie:
   errata-examenbundel-20-21
  • Samengevat vwo Bedrijfseconomie
   Blz. 41, 2 regels boven de grafieken: € 31 vervangen door € 29.
   Blz. 41, grafiek 2 en 4: 29 vervangen door 27 en 31 vervangen door 29.
   Blz. 173, tweede voorbeeldopgave:
   1) Bij de uitwerking van vraag a moet het getal 7.800 vervallen.
   Dan wordt bij vraag a de RTV = 12,49%.
   2) Vraag d wordt: REV =12,49% + (12,49% − 7,68%) x (340.000 / 360.000) = 14,93%.
   Blz. 177: boven vraag a in de tabel:
   afschrijvingskosten € 6.000.000 vervangen door € 2.400.000
   overige bedrijfskosten € 18.400.000 vervangen door € 22.400.000

 

 • Examenbundel 2020-2021, vwo bedrijfseconomie:

  Blz. 81, opgave 4, vraag 14:
  Op de x-as € 24,30 vervangen door € 21,00 en € 26,00 vervangen door € 22,00.
  Op de y-as– € 1,70 vervangen door – € 1,00.
  Op de y-as € 26,00 en € 24,30 verwijderen.
  Blz. 119 bij opgave 2, boven vraag 7 moet de beurskoers van € 68 vervangen door € 90.
  Blz. 123: Antwoord vraag 7: berekening blijft hetzelfde, maar uitkomst wordt € 87,50
  Antwoord vraag 8: het financieel voordeel: 4.000 x (€ 90 – € 87,50) = € 10.000
  Blz. 124: Antwoord vraag 9: agio per aandeel: € 87,50 – € 25 = € 62,50.
  Toename agioreserve: 720.000 x € 62,50 = € 45.000.000

   

 • Examenbundel 2019-2020, havo Engels
  Blz. 44, 45, 80 en 83: Er is een verkeerde link geplaatst naar de taalvaardigheidstest van Dialang. Om de test te kunnen maken, ga je naar de volgende website: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/.

Heb jij een foutje gevonden in één van onze boeken (Examenbundel, Samengevat, Examenidioom of Zeker Slagen!), laat het ons dan zeker weten via onze contactpagina of via de feedbackknop (rechts in beeld).