Errata

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle producten foutloos af te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Hieronder vind je de errata (correcties) voor de uitgaven waarin toch wat onjuistheden zijn geslopen.

 • Samengevat vwo bedrijfseconomie
  Fout in de inhoudsopgave, klik hier voor de correcte inhoudsopgave.
 • Examenbundel 2021-2022, havo bedrijfseconomie
  Pagina 306 – vraag 29
  687,72 × 1,0435 × 12  moet zijn  687,72 × 1,0435 × 12
 • Examenbundel 2021-2022, havo natuurkunde
  De uitwerkbijlage van opdracht 10 klopt niet. Hieronder staat de juiste uitwerkbijlage uit het examen zelf (uitwerkbijlage bij vraag 20 moet dus ook aangepast worden naar uitwerkbijlage bij vraag 10.
 • Examenbundel 2021-2022, vwo bedrijfseconomie
  Pagina 150, opgave 2
  Vraag 9
  Het agio per aandeel = € 87,50 - € 25 = € 62,50
  De balanspost 2% Converteerbare obligatie neemt af met:
  € 4.000.000 - € 400.000 = € 3.600.000.              

                  € 3.600.000
  Dat zijn:  -------------- = 72.000 obligaties.                    
                        € 50                                            

                                             € 72.000
  Toename Agioreserve = ---------- x 4 x € 62,50 = € 3.600.000                                                                                              5
 • Examenbundel 2021-2022, vwo bedrijfseconomie
  Pagina 151, opgave 5
  Vraag 20
  Netto omzet mogelijkheid b: 10.000.000 / 9,950248756 – 50.000 = € 955.000
 • Examenbundel 2021-2022, vmbo economie
  Pagina 19, opgave 7
  Vraag 20
  Gebruik informatiebron 5

  2p   20   
  Hieronder staan vijf stellingen over de export die Hanny en Twan hebben bedacht. Geef van de vijf stellingen aan of deze juist zijn of onjuist.
  Doe het zo:
  1 juist / onjuist
  2 juist / onjuist
  3 juist / onjuist
  4 juist / onjuist
  5 juist / onjuist
 • Examenbundel 2021-2022, vwo bedrijfseconomie
  Pagina 146, opgave 4
  De wisselkoers euro/Zweedse kroon per 1 augustus 2020: € 1 = SEK 10,65423
  Er moet staan: € 1 = SEK 10,64523