Examenbundel gebruiken voor schoolexamens

Al meer dan 40 jaar de beste manier om je voor te bereiden op de examens. O.a. Examenbundel, Examenidioom en Samengevat zijn niet alleen geschikt voor de voorbereiding op het centraal examen, ze komen ook goed van pas bij de voorbereiding op schoolexamens. Vaak zie je ijverige leerlingen al in de laatste twee jaar van de bovenbouw aan de wandel met deze boeken. Hoog tijd om ook de rest te overtuigen van het feit dat deze boeken een musthave zijn bij de aanloop naar de examens.

EB Wistjedat IG schoolexamens (1)

Kortom: zowel docent als leerling kunnen de boeken goed gebruiken bij deze spannende laatste fase op het voortgezet onderwijs.

  • Leerlingen kunnen de boeken vooral gebruiken om kennis op te doen en heel veel te oefenen met de verschillende vakken.
  • Docenten kunnen de boeken niet alleen gebruiken voor leerlingen, maar er ook zelf inspiratie uit halen voor toetsvragen, uitwerkingen en eventueel huiswerk.

In verband met het coronavirus geen centraal examen, wat nu!

Nu de centrale examens vervallen, zijn de laatste schoolexamens voor veel scholen en leerlingen belangrijker geworden. Zeker als je nog cijfers moet ophalen of een herkansing moet doen.

‘De examenbundels zijn een onmisbaar hulpmiddel bij het eindexamen, maar ook bij de voorbereiding op het schoolexamen. Veel leerlingen zijn er nog niet. Er zijn leerlingen die onvoldoende staan voor bijvoorbeeld geschiedenis en daar nog een herkansing voor gaan inzetten. Er zijn ook veel scholen die bij geschiedenis de contexten van het eindexamen inzetten in de schoolexamens. In al deze gevallen, maar ook bij alle andere vakken, kan een goede voorbereiding met uitgaven als de Examenbundel alsnog helpen.’

Marloes Bolink, docent geschiedenis van het Vathorst College in Amersfoort en educatief auteur.

Zodra scholen weten hoe ze de schoolexamens kunnen afnemen, zullen ze het programma van de laatste examens bekend maken. Scholen mogen hun PTA nog aanpassen. Sommige scholen zullen dat doen. Het hele jaar hard werken om de examenstof te behandelen en er dan geen examen over doen... Niet iedereen wil dat.

Bekijk het nieuwe programma

Daarom een advies voor alle leerlingen: bekijk de inhoud van je laatste schoolexamen zodra je dat krijgt van je docent. Vergelijk dat per vak met de inhoud van de Examenbundel. Je vindt hier inkijkexemplaren van alle Examenbundels. Op bladzijde 5 staat de inhoudsopgave. Als er onderwerpen voor jouw examen in de bundel worden behandeld, is het zeker de moeite waard om te gaan oefenen met de examenvragen uit de bundel. Het unieke aan de bundels is dat er veel oefenvragen zijn per onderwerp/context, dus ook als een schoolexamen slechts een deel van de leerstof behandelt, kun je uitvoerig oefenen met de bundel.

Per vakgebied een overzicht van de Examenbundels:

Exacte vakken

Iedere school heeft de vrijheid om voor het schoolexamen examenonderdelen te toetsen waarop het centraal examen betrekking heeft. De examenonderdelen staan allemaal in de Examenbundel. In deel 1 kun je oefenen per examenonderwerp. Ook kun je in het onderwerpregister opzoeken over welke onderwerpen de examenvragen in deel 2 gaan. Zo kun je ook in deel 2 van de Examenbundel gericht per onderdeel oefenen. De Examenbundel is dus erg geschikt om mee te oefenen voor het schoolexamen.

Zaakvakken

Voor geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en maatschappijkunde geldt dat er vooral onderwerpen voor het centraal examen worden behandeld.

Toch zijn er scholen die bijvoorbeeld Historische contexten, Kaartvaardigheden of Verhoudingen in de maatschappij opnemen in hun schoolexamens. Check dit in de inhoudsopgave.

Voor economie en bedrijfseconomie is het ook verstandig om de inhoudsopgave te checken, maar in principe zijn de bundels allemaal geschikt om flink te oefenen, of het nu voor het schoolexamen is of voor het centraal schriftelijk.

Talen

Engels, Frans en Duits havo en vwo

Deel 1 van de Examenbundel bereid je voor op de vaardigheden die in de examens getoetst worden: kijk- en luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Bovendien vind je er een overzicht van de belangrijkste grammatica. Check welke onderdelen jij nog moet doen.

Deel 2 traint je in leesvaardigheid. Met veel teksten en uitwerkingen kun je oefenen, oefenen, oefenen. Staat leesvaardigheid op het programma van jouw schoolexamen, dan is de Examenbundel een heel handig hulpmiddel.

Engels, Frans en Duits vmbo

De Examenbundel is een heel handig hulpmiddel als je je leesvaardigheid moet trainen, want in de bundel staan veel teksten en uitwerkingen waarmee je uitgebreid kunt oefenen.

Nederlands havo en vwo

In deel 1 staat de theorie van leesvaardigheid met een aantal oefenopgaven. In deel 2 train je je leesvaardigheid met veel examenteksten en uitwerkingen. Staat leesvaardigheid op het programma van jouw schoolexamen, dan is de Examenbundel een heel handig hulpmiddel.

Nederlands vmbo

De Examenbundel is een heel handig hulpmiddel als je je leesvaardigheid moet trainen, want in de bundel staan veel teksten en uitwerkingen waarmee je uitgebreid kunt oefenen. Bovendien bevat de bundel bij ieder examen een schrijfopdracht. Dus als schrijfvaardigheid in jouw schoolexamen getoetst wordt, helpt de Examenbundel jou een goed resultaat te halen.