Wat we nu weten over de eindexamens van 2022 #3 : nog meer versoepelingen, vak schrappen!

Afgelopen december kwam minister Slob al met de aankondiging dat er toch extra versoepelingen zouden komen. Naast een extra herkansing krijgen eindexamenleerlingen bij de komende examens de mogelijkheid om de eindexamens van 2022 te spreiden.

Inmiddels is het januari, is er een nieuwe regering gevormd en komt de nieuwe minister met de mededeling dat naast de al aangekondigde versoepelingen er ook een vak mag worden geschrapt!

 

Wat we nu weten over de eindexamens van 2022 #3  nog meer versoepelingen, vak schrappen!

Scholen leken dit jaar minder te maken te hebben met coronamaatregelen dan het jaar ervoor, toch speelt er veel op school en is het verre van "normaal". De huidige eindexamenleerlingen hebben - zo zei LAKS ook al eerder- meer te maken gehad met afstandsonderwijs door isolaties, uitval van docenten en in hun voorlaatste jaren zaten zij ook nogeens in lockdown. Scholen, ouders en leerlingen zelf hebben zorgen om leerachterstanden. De eindexamenperiode is in een normaal schooljaar al heel stressvol laat staan nu. Een vak wegstrepen zorgt voor ruimte!

Vak wegstrepen (duimregeling), wat houdt dat in?

Het 'wegstreepvak' mag geen kernvak zijn, dus geen Nederlands (vmbo, havo, vwo), Engels en wiskunde (havo, vwo).  Mocht de eindexamenleerling een onvoldoende scoren op een ander vak en daardoor zakken, dan kan de leerling kiezen het vak te laten vervallen. Kortom het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Daardoor kunnen eindexamenleerlingen toch slagen en hun middelbare schooltijd afsluiten en daarstromen naar het vervolgonderwijs. 

Oproep van Minister Wiersma

Minister Wiersma roept leerlingen op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

Op welke versoepelingen mag je rekenen bij de eindexamens van 2022?

  • Eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing.
  • Eindexamenleerlingen krijgen de mogelijkheid om de centraal examens te spreiden over twee tijdvakken.
  • Eindexamenleerlingen mogen een vak wegstrepen.
  • Vmbo-leerlingen hoeven dit jaar niet voor drie of vier, maar slechts voor twee beroepsgerichten profielvakken eindexamen te doen. 
  • Ook de staatsexamens worden aangepast. Deze worden toekomstbestendig gemaakt en zullen anders georganiseerd worden. Staatsexamens zijn voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere middelbare school. Dit aantal groeit zo hard dat het veel moeite kost om het in de huidige vorm af te blijven nemen. Een mogelijke wijziging zou kunnen zijn dat ze verspreidt worden door het jaar of meer in een schriftelijke vorm worden afgenomen.

Handig voor de eindexamens van 2022:

  • Maak een account aan op Mijn Examenbundel. Mijn Examenbundel geeft je inzicht in de examenstof en biedt vele extra's zoals video's en extra oefenopgaves. Ook voor eindexamenleerlingen zonder boek is Mijn Examenbundel bruikbaar en gratis!
  • Bekijk alvast het examenrooster.
  • Verdiep je alvast in wat de examenstof is.

Bron: Rijksoverheid en NOS