Over de auteurs

Aan de maar liefst 80 uitgaven van Examenbundel, Samengevat en Examenidioom schrijven, denken en werken velen mee. Maak kennis met een aantal auteurs!

Auteurs Examenbundel, Samengevat, Examenidioom en Zeker Slagen!

Yvonne Bouw auteur eindexamens geschiedenis

"Zie examen doen als vaardigheid. Je hebt kennis en inzicht nodig, maar deze laten zich het beste zien als je de vaardigheid beheerst. Dus oefen, gebruik feedback, verdiep je in aandachtspunten en verbeter jezelf. Zo vergroot je jouw kans op succes!" - Yvonne Bouw

Yvonne werkt als docent geschiedenis en maatschappijleer bij SG Marianum in Groenlo. Naast lesgeven werkt ze met leerlingen aan onderwijsprojecten die, los 

van roosters en vakken, bestaande talenten en interesses verrijken. Ze is als auteur betrokken bij Samengevat en Examenbundel geschiedenis havo/vwo en de nieuwste editie van de methode geschiedenis Feniks bovenbouw.

"De examenbundel is ideaal om intensief op examenniveau te oefenen met elk van de onderwerpen van het examenprogramma. Dat maakt het ook tot een zeer handig hulpmiddel bij het voorbereiden van SE's. Het draait daarbij allemaal om met vertrouwen in je eigen kunnen aan een toets te beginnen."- Tom Heutmekers

Tom Heutmekers is geboren in 1978 in Geleen. Hij heeft eerst havo en daarna vwo gedaan en is daarna scheikunde gaan studeren in Nijmegen (waar hij nog steeds woont). Na zijn afstuderen heeft hij eerst vier jaar onderzoek gedaan. Vanaf 2006 is hij het onderwijs beland. Hij startte als docent op het Pax Christi College in Druten. Zowel het vak als de school blijken goed bij hem te passen. Hij geeft les op havo en vwo. Daarnaast houdt hij zich bezig met het opleiden van nieuwe docenten, ICT en nieuwe vakken (zoals NLT en Science). In 2008 is hij betrokken geraakt bij het maken van een scheikundemethode voor de derde klas, Impact. Sinds die tijd is Tom naast zijn baan als docent bezig met het schrijven van scheikundemethodes voor meerdere uitgevers. Sinds 2014 schrijft hij mee aan de examenbundel.

Jeroen-Meerhoff-eindexamens-auteur-examenbundel-nask"Ik vind het leuk om leerlingen door middel van vragen te helpen het antwoord op hun vraag te vinden. In de bundel hoop ik op een eenvoudige manier de gedachte achter het antwoord te laten zien. "- Jeroen Meerhoff

Jeroen Meerhoff (1972) woont in Middenbeemster. Hij werkt als Natuur- en Scheikunde docent op het Da Vinci College in Purmerend en schrijft voor de examenbundels NaSk1 en NaSk2 voor vmbo-gt/mavo. Na de havo en deopleiding tot algemeen chemisch analist werkte hij op het Montessori Lyceum Amsterdam als toa. Daarnaast begeleidde hij als docent leerlingen op het vmbo-t en in de onderbouw van havo/vwo bij NaSk, Science, NaSk1, NaSk2, Natuurkunde en Scheikunde. Op dit moment begeleidt hij ook leerlingen op havo/vwo naar het eindexamen Scheikunde. “Ik ben mijn leerlingen dankbaar voor de interessante vragen die ik samen met hen kan oplossen. Ik vind het ook leuk om te zien hoe zij elkaar helpen. In mijn lessen gebruik ik regelmatig materiaal van YouTube en ik hoop ze ook aan te moedigen om op een kritische manier het internet als bron te gebruiken. Ik wil graag dat leerlingen natuurkundige en chemische processen echt begrijpen. Ze kunnen hun kennis gebruiken om oplossingen te vinden voor interessante problemen waar ze tegenaan lopen.

ruben-rump-auteur-eindexamen-aardrijkskunde"Schrijven voor de examenbundel aardrijkskunde zie ik als een heerlijke ontspanning. Ik kan mij verdiepen in onderwerpen die mij na aan het hart liggen." - Ruben Rump

Ik ben Ruben Rump en ik werk als docent Media Vormgeving & ICT bij het Zuiderzee College in Zaandam. Daarvoor was ik veertien jaar docent aardrijkskunde, economie en geschiedenis geweest bij Dunamare in Haarlem. Al jaren traint ik ook docenten bij het gebruik van ICT, robotica en nieuwe digitale vaardigheden. Sinds 2004 schrijft hij voor ThiemeMeulenhoff. Eerste eerste boek dat ik schreef ging over het vak Mens & Maatschappij. Daarna kwamen de examenbundel en samengevat aardrijkskunde voor het vmbo. De laatste jaren schrijf ik daarnaast steeds vaker over digitale tools, robotica en gamedesign. Schrijven voor de examenbundel aardrijkskunde zie ik als een heerlijke ontspanning. Ik kan mij verdiepen in onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Het is voor mij ook fijn om samen te werken met een andere bevlogen auteur, Arja Bonsink. Het teamwerk geeft het werk nog meer voldoening. Ik vind het vooral leuk om voor het vmbo te schrijven. Dit is een heel specifieke doelgroep die in mijn ogen vaak ondergewaardeerd is. Het is altijd mooi om de vele verborgen talenten van deze doelgroep naar de oppervlakte te brengen. Ik help deze leerlingen graag door duidelijke sturing te geven richting het examen.

Ad_Thijssen_rond-auteur-natuurkunde-eindexamen-examenbundel"Elke leerling verdient het serieus genomen te worden in zijn/haar ontwikkeling. Aansluiten bij het niveau van de leerling en dit niveau, samen met de leerling, gaandeweg verhogen, dat is dankbaar werk!" - Ad Thijssen

Ad Thijssen is auteur van Samengevat natuurkunde havo en vwo. Hij heeft tientallen jaren ervaring als docent natuurkunde op havo en vwo. Hij studeerde Elektrotechniek aan de TU te Eindhoven. Onderwijs is zijn passie; deze passie brengt hij graag over op zijn leerlingen. Een gepassioneerde docent kan in leerlingen de vlam voor het vak natuurkunde doen ontwaken. De leerlingen kunnen zo de schoonheid van het vak ervaren en ervan genieten. Natuurkunde is dan echt leuk! Met de ontwikkeling van de didactiek in algemene zin, en die bij natuurkunde in het bijzonder, heeft hij zijn sporen ruim verdiend. Inzicht geven aan de leerlingen hoe zij zich de stof kunnen eigen maken, voor ieder op een manier die bij hun eigen specifieke leerstijl past, is van groot belang. Onderzoeken en aanvoelen hoe een leerling denkt is voor hem een voorwaarde om didactisch verantwoord te werken.

"In Examenidioom zijn de woorden ‘verpakt’ in eenvoudige, hedendaagse zinnen. Dat vergemakkelijkt het memoriseren. In de boeken staan ook handige zinnen en tips voor de spreek- en schrijfvaardigheid, zodat ze ook nuttig zijn bij de voorbereiding van de schoolexamens." - Drs. Joop van Schaik

Joop van Schaik werkte tot zijn 67e in het voortgezet onderwijs en was jarenlang verbonden aan enkele lerarenopleidingen. Daarnaast was hij zo’n twintig jaar bestuurslid sectie Frans Levende Talen en zat hij 12 jaar in het hoofdbestuur van de Fédération Internationale des Professeurs de Français. In de jaren 80 begon hij met het uitgeven van boeken in eigen beheer (les Editions Saint-Lazare). Vervolgens werkte hij als auteur voor Wolters-Noordhoff, BKE en Nijgh/Versluys. En nu dus voor ThiemeMeulenhoff. Examenidioom Frans havo en vwo zijn van zijn hand. Gebaseerd op frequente woorden uit de examens van de afgelopen jaren. Gebleken is dat leerlingen veel houvast aan deze boeken hebben en ze ook goed voorbereiden op het examen.

Tineke_en_Riek_rond-engels-auteur-examenbundel-examenidioom"Voordat wij voor Examenbundel gingen werken, was het uitpuzzelen van de examenteksten al iets dat wij altijd met veel plezier deden. Hoe leg je leerlingen op een heldere manier uit waarom iets het juiste antwoord is en hoe wijs je hen de weg, zodat zij vol zelfvertrouwen het eindexamen tegemoet gaan?" - Tineke van Putten & Riek Verploegh

Riek Verploegh en Tineke van Putten, die beiden een universitaire opleiding Engels hebben gedaan, geven al jarenlang Engels aan de bovenbouw havo/vwo van het Montessori Lyceum Amsterdam. Voor hun onderwijs ontwikkelen zij zelf lesmateriaal dat zoveel mogelijk aansluit bij de actualiteit en bij de leefwereld van jongeren die opgroeien in de grote stad. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan het bespreken van de nieuwste Engelstalige literatuur met hun leerlingen.

"Goed voorbereid is het halve werk!" - Adrie Niënkemper

Adrie Niënkemper was docent op het van Lodensteincollege te Amersfoort en lid van CVtE. Nu hij met pensioen is valt hij nog regelmatig in bij examenklassen voor de vakken natuurkunde en scheikunde (en wiskunde). Daarnaast is hij auteur van Samengevat, BINAS VMBO en van diverse proefwerkbundels. Hij ontving in 2009 de KNCV Onderwijsprijs en reist regelmatig naar het land van de bijbel als reisleider.

"Ik ervaar het als heel bijzonder om me jaar in jaar uit te verdiepen in tal van natuurkundige problemen, die door de havo- en vwo-leerlingen dienen te worden opgelost. Het schrijven van de uitwerkingen van de examens en de gesprekken die we in ons schrijversteam daarover voeren houden onze geesten scherp. Deze gesprekken geven bij de uitwerkingen van de examenvraagstukken soms aanleiding tot verschillende benaderingen en oplossingen, wat de inhoud van de examenbundels duidelijk ten goede komt." - Rob Slooten

Rob Slooten, geboren op 25 juli 1946, volgde van 1958 tot 1963 zijn HBS-B-opleiding aan het Cartesius Lyceum in Amsterdam. Daarna studeerde hij zeven jaar Experimentele Natuurkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam met als afstudeerrichting Spectroscopie. Van 1969 tot 1987 was hij als docent natuur- en wiskunde verbonden aan de Scholengemeenschap Cartesius Lyceum- Reina Prinsen Geerligshavo. Rob Slooten was daarnaast voor een periode van 30 jaar verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam als docent fotografie en als staffunctionaris.

"Oprecht geïnteresseerd zijn in leerlingen en vertrouwen geven. Dat levert werkplezier op en vaak ook een goed schoolresultaat. Veel oefenen en leren van je fouten is (bewezen) een goede voorbereiding op een examen." - Joep van Nassau

Joep van Nassau heeft vele jaren ervaring als docent Nederlands. Na verschillende functies in het onderwijs heeft hij zijn hart verbonden aan het vmbo. Passie is wat hem drijft in het geven van onderwijs aan pubers die midden in hun groeiproces naar volwassenheid zitten en vaak onomwonden zeggen waar het op staat. Om zijn leerlingen nog beter te kunnen voorbereiden op beslissende schoolmomenten is hij zich gaan verdiepen in de wereld van examens en toetsen. Hij kwam in contact met de Cito-groep en is samen met enkele andere docenten vmbo-examens Nederlands gaan ontwikkelen. De stap naar het schrijven voor onderwijsmethoden was daarna niet groot. Hij heeft meegewerkt aan diverse methodes Nederlands en maatschappijleer en is auteur van toets- en examenboeken waaronder de Examenbundel Nederlands voor het vmbo en de serie Samengevat Nederlands voor het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

"Een goede voorbereiding op het examen bestaat uit weten wat je moet kennen en kunnen. Met Samengevat en Examenbundel heeft een leerling hiervoor naar mijn idee een uitstekend hulpmiddel om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Ik ben er trots op om daaraan mee te kunnen werken." - Ferdinand Luijbe

Ferdinand Luijbe werkt vanaf 1979 mee aan boeken voor de examenvoorbereiding wiskunde. Hij heeft op verschillende scholen en plaatsen lesgegeven. Hij begon in Badhoevedorp op het Haarlemmermeer lyceum. Daarna werkte hij op Aruba op het Colegio Arubano en het IPA (Pabo) en in Enschede op Scholengemeenschap Zuid en de (voorgangers van de) Saxion hogeschool. Onderwijs en onderwijsvernieuwing heeft altijd zijn grote belangstelling gehad.

"Als je niet goed bent in leesvaardigheid heeft het weinig zin om kort voor een Engels examen met voorbereiding te beginnen. Examenvoorbereiding kost veel tijd, vooral bij een taal. Wil je goed scoren voor een examen, werk dan aan je vocabulaire. Het helpt als je van veel Engelse woorden de betekenis kent. Lees in het Engels of kijk naar Netflix (met Engelse ondertiteling), kom erachter hoe signaalwoorden werken en wat ze betekenen, oefen met het doorzien van de structuur van een tekst en probeer de gedachtegang van de schrijver zo goed mogelijk te volgen." - Margreet Feenstra

Margreet Feenstra is docent Engels en al ruim dertig jaar werkzaam in het voorgezet onderwijs. Naast het lesgeven in het klaslokaal in real life, besteedt ze ook een aanzienlijk deel van haar tijd aan het invullen en bijhouden van haar virtuele leslokaal Engelsklaslokaal.nl.