Wat we nu weten over de eindexamens van 2021 #5: eindexamens gaan door met versoepelingen

Het was nog even de vraag of de centrale eindexamens van 2021 door zouden gaan. Minister Arie Slob, van Basis- en Voortgezet onderwijs, heeft vandaag de knoop doorgehakt: de eindexamens gaan door. Maar wél in een aangepaste vorm. Bovenop de al eerder aangekondigde versoepelingen, komt er nu nóg een extra maatregel bij: je mag één vak wegstrepen. Hoe dat precies zit en hoe de examenperiode van dit jaar eruit komt te zien, lees je hieronder.

Let op! Dit bericht is van 12 februari 2021 over de eindexamens van 2021.

Eindexamens van 2021 gaan door

Je mag één vak wegstrepen 

Vandaag heeft minister Slob bekend gemaakt dat je als eindexamenkandidaat één vak mag wegstrepen voor je eindlijst. Je maakt wél gewoon al je examens. Als je voor een vak een onvoldoende haalt, kan je deze niet laten meetellen. Dit geldt voor alle vakken, behalve voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het cijfer van je ‘weggestreepte’ vak telt dus niet mee voor je uitslag, maar het blijft wel zichtbaar op je cijferlijst. Daarnaast mag je alleen een vak wegstrepen als je op die manier alsnog kunt slagen. Slob noemt dit 'de duimregeling'. Je mag een duim over één cijfer leggen, maar dat betekent niet dat je cijfer niet meer zichtbaar is op je eindlijst. 

Eerder genoemde maatregelen 

Al eerder werd besloten om de centrale eindexamens te verspreiden over drie tijdvakken. Daarbij krijg je, wanneer het nodig is, een mogelijkheid tot een extra herkansing (dus 2 in totaal). Ook wordt er in plaats van absoluut genormeerd een relatieve normering aangehouden. Je leest er meer over in dit artikel

Extra geld voor begeleiding

Door het invoeren van de 1.5 meter-regel op middelbare scholen, hebben veel scholieren waarschijnlijk een nóg grotere achterstand opgelopen. Het ministerie stelt 37 miljoen euro beschikbaar om leerlingen met een leerachterstand te begeleiden. 

Alle maatregelen op een rijtje  

Goed, we weten nu dus dat de centrale eindexamens van 2021 doorgaan. Hieronder zetten we alle maatregelen nog even op een rijtje voor je. 

  • Je mag 2 herkansingen maken (normaal is dat er maar 1)
  • In totaal zijn er 3 tijdvakken. In tijdvak 1 maak je de examens. In tijdvak 2 en 3 mag je herkansen.
  • Er wordt een relatieve normering aangehouden.
  • Je mag één vak wegstrepen (behalve Nederlands, Engels of wiskunde).