Wat we nu weten over de eindexamens van 2021 #4: Extra herkansingen!

De minister van Basis- en Voortgezet onderwijs Arie Slob heeft besloten dat de centrale eindexamens 2021 voor álle eindexamenleerlingen doorgaan. Al zijn er wel een aantal dingen anders dan anders. Zo worden de centrale eindexamens verspreid over drie tijdvakken en krijg je, als het nodig is, een mogelijkheid tot een extra herkansing. Daarnaast wordt er in plaats van absoluut genormeerd een relatieve normering aangehouden. Wat dit allemaal betekent, leggen we je hieronder uit. 

Let op! Dit bericht is van 16 december 2020 over de eindexamens van 2021.

  • Lees hier het laatste artikel over de eindexamens van 2021.
  • Lees hier het laatste nieuws.
Centrale eindexamens gaan door

Voorgaande jaren werden de centrale eindexamens allemaal in één tijdvak afgenomen. Nu zijn er in totaal drie tijdvakken. In tijdvak één en twee heb je de mogelijkheid om je examens te maken. In tijdvak twee en drie heb je de mogelijkheid om je herkansingen te maken. Door voor meer tijdvakken te kiezen, kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Daarnaast mag je ook één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Zo heb je meer voorbereidingstijd. Minister Slob zegt hierover: “Iedere leerling moet een volwaardig diploma kunnen halen. Juist tijdens een crisis als deze". Zo zien de tijdvakken eruit: 

  • Tijdvak 1: van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni
  • Tijdvak 2: van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni
  • Tijdvak 3: van dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli 

Extra herkansing

Voorheen was het altijd zo dat je maar één herkansing mocht maken. Dat is dit jaar anders, want je krijgt (als het nodig is) een extra herkansing. In totaal mag je dus twee eindexamens herkansen. Hier is voor gekozen omdat er door de coronacrisis heel veel leerachterstanden zijn ontstaan. 

Relatieve normering

Voor de centrale eindexamens geldt dit jaar een relatieve normering. Wat is dat precies? Normaal gesproken moet je een bepaald aantal punten halen voor een voldoende. Dat noemen we een 'absolute normering'. Dit jaar wordt er niet gekeken naar het aantal punten dat je hebt behaalt, maar hoe het examen door iedereen in Nederland is gemaakt. Als het examen slecht is gemaakt, is de normering soepeler. Als het examen juist goed is gemaakt, is de normering iets strenger. 

We houden je op de hoogte

We vertelden jullie eerder al dat de centrale praktijkexamens niet doorgaan. Hier lees je meer daarover. Minister Slob zegt over de centrale eindexamens dat het besluit nog onder voorbehoud is. Als de coronasituatie er na de voorjaarsvakantie slecht uitziet, gaat hij opnieuw overleggen met verschillende onderwijspartijen om te kijken of de examenmaatregelen moeten worden aangepast. We houden je op de hoogte!