Wat we nu weten over de eindexamens van 2021 #2 : CSPE's gaan niet door!

De centrale praktijkexamens vervallen dit schooljaar. Deze zou je eigenlijk moeten maken als je een beroepsgericht vak volgt op het vmbo.

Let op! Dit bericht is van 23 november 2020 over de eindexamens van 2021.

  • Lees hier het laatste artikel over de eindexamens van 2021.
  • Lees hier het laatste nieuws.
Wat we nu weten over de eindexamens van 2021 #2

Door de coronacrisis zijn op sommige scholen de leerachterstanden zó groot, dat er door de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs, Arie Slob, is besloten dat de centrale praktijkexamens dit schooljaar niet doorgaan. In plaats van een centraal examen krijgen leerlingen nu een schoolexamen voor de beroepsgerichte vakken op het vmbo.

In de schoolexamens van deze vakken, waaronder horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en produceren, installeren en energie (PIE), moet wél dezelfde lesstof behandeld worden. Op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

"Door de vorm van het examen dit jaar op deze manier aan te passen is er meer flexibiliteit om de afname op een gepast moment te plannen en wordt het tijdsbestek verkleind waarin lokalen en materialen voor eindexamenkandidaten beschikbaar moeten zijn", schrijft minister Slob. Hij zegt ook dat de leerlingen het belangrijkste zijn: “zij moeten onder deze moeilijke omstandigheden goed voorbereid hun eindexamen kunnen maken. Ook dit jaar moeten leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen”.

Begin december wordt het duidelijk of er nog meer maatregelen voor de eindexamens komen. Dit heeft minister Slob aan de Tweede Kamer laten weten. Vorig schooljaar werden alle centrale examens in het voortgezet onderwijs geschrapt. De wens is dat de examens dit schooljaar voor alle 211.000 leerlingen natuurlijk gewoon door kunnen gaan.

We houden jullie op de hoogte!