Herexamens en herkansingen. Ook als je al bent geslaagd.

Het woord dat de meeste leerlingen niet willen horen na hun examens is ‘herexamen’. Het betekent in de meeste gevallen namelijk dat je nog niet geslaagd bent. Het goede nieuws is tegelijkertijd ook wel weer dat je met zo’n herkansing de kans krijgt om alsnog te slagen. Wil je alles te weten komen over de mogelijkheden van herexamens? Hier vind je uitgebreide informatie.

Herexamens en herkansingen ook als je geslaagd bent

Wat is een herexamen?

Een herexamen is het opnieuw afleggen van een bepaald examen. Volgens de regels van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) mag elke eindexamenleerling één vak herkansen van het centraal examen. Een uitzondering hierop is als je door ziekte in het eerste tijdvak geen of niet alle examens kon maken. Dan mag je in het tweede tijdvak maximaal twee examens per dag alsnog maken. Of als de inspectie heeft vastgesteld dat er iets mis is gegaan in de organisatie bij een bepaald examen.

Wanneer kies je voor een herexamen?

Eigenlijk is het altijd slim om een herexamen te doen als je die mogelijkheid wordt geboden. Als je anders niet geslaagd zou zijn, is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Je wilt immers je diploma halen. Maar ook als je al geslaagd bent, zou je eigenlijk altijd moeten kiezen voor een herexamen. Zo kun je proberen om je eindcijfer voor een bepaald vak nog wat op te krikken. Omdat dat leuker staat op je eindlijst, bijvoorbeeld. Of omdat je wilt proberen om voor je opleiding cum laude te slagen. Het kan ook zijn dat je je kans op toelating tot je vervolgopleiding wilt vergroten. Het mooie is dat bij een herexamen in elk geval altijd het hoogst behaalde cijfer telt. En je dus niet bang hoeft te zijn dat er uiteindelijk een lager cijfer op je eindlijst terecht komt.

Is een herexamen makkelijker of juist moeilijker?

Er zit altijd verschil tussen de examens uit het eerste en tweede tijdvak. Maar het is niet gezegd dat een herexamen moeilijker is dan het originele examen. Beide examens worden zorgvuldig samengesteld. Wat voor de meeste leerlingen een groot voordeel is, is dat je bij een herexamen maar voor 1 vak hoeft te leren. In het eerste tijdvak moest je je aandacht nog richten op meerdere vakken. Misschien dat je docent ook wel aan wil geven bij welke onderdelen je minder goed gescoord hebt. En kan je daar wat extra aandacht aan gaan besteden.

Probeer in elk geval altijd positief je herexamen in te gaan. Je hebt gewoon nog een nieuwe kans gekregen om alsnog te gaan slagen. Doe er je voordeel mee!