Examen vwo wiskunde C halen met Samengevat

Een goede voorbereiding op het examen vwo wiskunde C is lastig genoeg. Samengevat vwo Wiskunde C maakt het jou gemakkelijk met perfecte samenvattingen van alle examenstof. Alle hoofdonderwerpen voor het vwo-examen wiskunde C worden kort, overzichtelijk en systematisch behandeld. Dit zijn de domeinen algebra en tellen, verbanden, veranderingen, logisch redeneren en vorm en ruimte. Het boek maakt een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Hierdoor krijg je goed inzicht in de hoofdlijnen van de examenstof en de onderlinge verbanden tussen de verschillende onderwerpen voor het wiskunde C-examen vwo.

Samengevat bevat alles wat je moet weten voor het vwo-examen wiskunde C

Met Samengevat leer je precies wat je weten moet. Alle stof voor het examen vwo wiskunde C staat in één boek. Het boek is door zijn inhoud en opzet te gebruiken naast elke lesmethode. De vernieuwde uitgave sluit volledig aan op het actuele programma voor het vwo-examen wiskunde C. Je bereidt je zelfstandig voor.

Samengevat geeft uitleg over de manier waarop het boek te gebruiken. De linker- en rechterbladzijde horen bij elkaar. Links worden de begrippen kort weergegeven, rechts worden deze begrippen nader toegelicht. De boomdiagrammen op de linkerpagina laten de onderlinge relaties van begrippen zien. Het is een goede checklist om na te gaan of je de genoemde onderwerpen kent. Als bepaalde begrippen of termen nog onvoldoende bekend zijn of je deze nog onvoldoende beheerst, kun je terecht bij de extra informatie op de rechterpagina. 

 

De beste voorbereiding voor het examen vwo wiskunde C

De examenstof voor vwo wiskunde C wordt per hoofdstuk samengevat en toegelicht met voorbeelden en uitwerkingen. De eerste hoofdstukken behandelen rekenen en algebra, telproblemen, lineaire, kwadratische en machtsfuncties, exponentiële en logaritmische functies, veranderingen en rijen. Hierna volgen samenvattingen van de onderwerpen logisch redeneren, vorm en ruimte, onderzoeksopgaven, visualisering en data, kans en kansverdelingen. 

Samengevat gaat verder dan het samenvatten van alle domeinen voor het vwo-examen wiskunde C. Je krijgt uitleg over het gebruik van de op het eindexamen toegestane grafische rekenmachines Texas Instruments (TI-84 Plus) en Casio (fx-9860G). Het boek bevat drie bijlagen: over examenwoorden, berekening van de standaardafwijking (σ) en afrondregels bij het vwo-examen wiskunde C. In het trefwoordenregister kun je snel begrippen en termen opzoeken. 

Gebruik Samengevat in combinatie met Examenbundel

Gebruik Samengevat in combinatie met Examenbundel vwo Wiskunde C (om te oefenen met opgaven en oude examens vwo wiskunde C) en Zeker Slagen! om te weten hoe je het beste kunt leren.