Examen vwo wiskunde B halen met Examenbundel

Hoe staat het met je kennis op het gebied van analyse en meetkunde? Heb je genoeg vaardigheden in algebra, formules en redeneren om te slagen voor het examen vwo wiskunde B? Examenbundel vwo Wiskunde B inclusief gratis online leer- en oefenomgeving voldoet aan de laatste exameneisen en geeft je de beste voorbereiding op het komende eindexamen. Alle examenstof komt terug in de tips en oefenopgaven per onderwerp. Je oefent met echte, recente examens vwo wiskunde B, met uitwerkingen en uitleg door vakdocenten. Een hoog cijfer voor het vwo-examen wiskunde B is hiermee binnen handbereik.

Oefenen met de juiste stof voor het vwo-examen wiskunde B 

Met Examenbundel vwo Wiskunde B oefen je met de juiste examenstof, in je eigen tijd en tempo. Je kunt je papieren bundel gebruiken, maar ook leren en oefenen in je gratis online omgeving: mijn.examenbundel.nl. Je kweekt zelfvertrouwen met het maken van de oefenopgaven per onderwerp en je krijgt hints voor als je het antwoord niet weet. De oude examens vwo wiskunde B geven je inzicht in de wijze van examineren en de mate waarin je de examenstof onder de knie hebt. De Examenbundel omvat: 

  • Oriëntatietoets over onderwerpen die op het centraal examen worden geëxamineerd.
  • Aantal (bewerkte) examenopgaven per onderwerp, met uitwerkingen en antwoorden met toelichting door vakexperts.
  • Enkele complete, recente examens vwo wiskunde B, met hints, uitwerkingen en antwoorden. 
  • Stappenplan als hulpmiddel bij het gebruik van Examenbundel vwo Wiskunde B.
  • Tabellen om je cijfer te bepalen na het maken van de oefenexamens.
  • Onderwerpenregister, lijst van formules, examenwerkwoorden en afrondregels.

 

Kweek zelfvertrouwen met het maken van oude examens vwo wiskunde B

Het centraal examen vwo wiskunde B bestaat uit vier hoofdonderwerpen: formules, functies en grafieken, differentiaal- en integraalrekening, goniometrische functies en meetkunde met coördinaten. Je moet kennis hebben van de rol van wiskunde in de maatschappij. Daarnaast kun je profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren en allerhande wiskundige denkactiviteiten tentoonspreiden. Het vwo-examen wiskunde B wordt afgenomen met open vragen.

De Examenbundel en de digitale leer- en oefenomgeving bevatten oefenopgaven per wiskundeonderwerp en zes recente examens vwo wiskunde B, met daarbij uitwerkingen en uitleg bij de antwoorden door ervaren docenten en vakspecialisten. Door het maken van oude examens vwo wiskunde B raak je bekend met de soort vragen, de vraagstelling en de beschikbare examentijd. Bereken je cijfer van de vwo-oefenexamens wiskunde B met de tabel in de Examenbundel.

De grootste slagingskans met Examenbundel en Samengevat

Met Examenbundel vwo Wiskunde B en Samengevat vwo Wiskunde B heb je de grootste slagingskans. Zeker Slagen! helpt je bovendien om effectief te leren en plannen voor het examen vwo wiskunde B.