Examen vwo wiskunde A halen met Samengevat

Het doornemen van samenvattingen is een slimme manier om het examen vwo wiskunde A te halen. Heb jij nog moeite om alle stof en vaardigheden voor het examen in je hoofd te krijgen? Samengevat vwo Wiskunde A helpt je uit de nood met perfecte samenvattingen van alle onderwerpen die op het vwo-examen wiskunde A worden getoetst. De domeinen wiskundige vaardigheden, algebra en tellen, verbanden, verandering, statistiek en kansberekening worden op beknopte en overzichtelijke wijze gepresenteerd en systematisch behandeld. Een hoog cijfer voor je wiskunde A-examen vwo komt hiermee binnen handbereik. 

Met Samengevat gericht toewerken naar het vwo-examen wiskunde A

Alle leerstof en vaardigheden voor het examen vwo wiskunde A in één boek. Hoe mooi is dat? Met Samengevat werk je gericht toe naar het examen. Het boek stelt je in staat om binnen korte tijd grote hoeveelheden stof te herhalen en overzien. Hoofd- en bijzaken worden duidelijk onderscheiden, zodat je een beter inzicht krijgt in de grote lijnen van de examenstof en de onderlinge verbanden tussen de verschillende onderwerpen voor het vwo-examen wiskunde A.

De examenstof is veelomvattend. Samengevat dient de leerstof in verschillende hoofdstukken op, te beginnen met algebraïsche vaardigheden en gevolgd door telproblemen, lineaire en kwadratische functies, machtsfuncties, exponentiële, logaritmische en sinusfuncties. Hierna volgen hoofdstukken over rijen, verandering en helling, afgeleide functies, onderzoeksopgaven, visualiseren van data, kans, kansverdelingen en verklarende statistiek. Jouw voorbereiding op het vwo-examen wiskunde A kan niet beter. 

 

Alle stof en handige informatie voor het examen vwo wiskunde A

Met het examen vwo wiskunde A voor de deur, wil je niets aan het toeval overlaten. Samengevat geeft ook uitleg over het gebruik van de op het centraal examen toegestane grafische rekenmachines Texas Instruments (TI-84 Plus) en Casio (fx-9860G). In de bijlagen van het boek vind je een formuleblad, examenwerkwoorden, berekening van de standaardafwijking (σ) en afrondregels bij het vwo-examen wiskunde A. Het trefwoordenregister achter in het boek helpt je om snel begrippen en termen op te zoeken.

Combineer Samengevat en Examenbundel om te slagen voor het examen

Het vernieuwde Samengevat vwo Wiskunde A sluit volledig aan op het actuele examenprogramma. Je kunt hiermee zelfstandig alle theorie voor het vwo-examen wiskunde A leren en begrijpen. Het boek vormt een twee-eenheid met Examenbundel vwo Wiskunde A, dat je de kans biedt om te oefenen met opgaven en oude examens vwo wiskunde A. Zeker Slagen! helpt je daarnaast om effectief te leren en plannen.