Examen vwo Nederlands halen met Examenbundel

Ben je nog niet helemaal tevreden over je leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden, de twee hoofdonderwerpen op het centraal examen vwo Nederlands? Examenbundel vwo Nederlands bevat alle examenstof en voldoet volledig aan de actuele eisen van het vwo-examen Nederlands. Je krijgt opgaven over signaalwoorden en signaalzinnen, tekstsoorten, samenvatten, citeren, functie van tekstgedeelte en schrijfdoel en intentie van de auteur. Ook oefenopgaven over standpunt en argumenten, drogredenen, taalgebruik, hoofdgedachte en hoofdvraag komen langs. In de gratis online leer- en oefenomgeving kun je uitlegvideo's bekijken en nog meer oefenen. Op je persoonlijke online dashboard zie je meteen hoe je ervoor staat!

Kies voor de ideale voorbereiding op het vwo-examen Nederlands 

Examenbundel vwo Nederlands inclusief digitale leer- en oefenomgeving is de perfecte voorbereiding op het centraal examen vwo Nederlands. Je oefent je kennis en vaardigheid aan de hand van theorie met oefenopgaven en oude vwo-examens Nederlands. Dit doe je in je eigen tijd en tempo. De hulpbron heeft ook aandacht voor argumentatieve vaardigheden, specifiek het analyseren en beoordelen van een betoog. De populaire Examenbundel bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Oriëntatietoets (met antwoorden) om je een beeld te geven van jouw kennis van de examenstof.
  • Informatie over wat je kunt verwachten op het centraal examen vwo Nederlands.
  • Overzicht met theorie, begrippenlijst en oefenopdrachten met uitwerkingen.
  • Recente examens vwo Nederlands, met uitwerkingen en antwoorden. 
  • Stappenplan als hulpmiddel bij het werken met Examenbundel vwo Nederlands.
  • Register en tabellen om je cijfer te bepalen voor de gemaakte oefenexamens.

 

Door oude examens vwo Nederlands vertrouwd met het examenniveau

Het centraal examen vwo Nederlands heeft betrekking op leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden. De examenopgaven hebben een hoge moeilijkheidsgraad, doordat in een opgave vaak verschillende onderdelen van de examenstof aan de orde komen. Besteed bij de antwoorden aandacht aan volledige zinnen, grammatica, goede zinsopbouw en interpunctie, om puntenaftrek op het eindexamen te voorkomen. 

De Examenbundel bevat recente examens vwo Nederlands, met uitwerkingen en toelichting van docenten en vakspecialisten bij de antwoorden. Door het maken van oude vwo-examens Nederlands raak je vertrouwd met het niveau dat wordt gevraagd en met het type vragen op het eindexamen. Je oefent tevens met het indelen van de tijd, van belang om alle examenvragen binnen de gestelde tijd te beantwoorden. In de online leer- en oefenomgeving kun je nog meer leren (met uitlegvideo's bijvoorbeeld) en oefenen. Op je online dashboard zie je meteen hoe je ervoor staat. 

Met Examenbundel vwo Nederlands neemt jouw slagingskans fors toe

Met het gebruik van Examenbundel vwo Nederlands neemt jouw slagingskans fors toe. Zeker als je ook kiest voor Samengevat vwo Nederlands (kort en bondig alle examenstof) en Zeker Slagen!, een  handige bron om effectief te leren en plannen.