Examen vwo natuurkunde halen met Samengevat

Ben je op zoek naar een door de onderwijsbranche erkend boek, dat alle stof voor het examen vwo natuurkunde kort en systematisch samenvat en toelicht? Dan is Samengevat vwo Natuurkunde een schot in de roos. De onder scholieren populaire uitgave bevat alle leerstof en vaardigheden voor het vwo-examen natuurkunde. Zelf samenvatten hoeft eigenlijk niet meer. Alle zes hoofdonderwerpen (golven, beweging en wisselwerking, lading en veld, straling en materie, natuurwetten en modellen) komen voorbij. Samengevat voert je naar een goed cijfer voor het natuurkunde-examen vwo. 

Samengevat afgestemd op de eisen voor het vwo-examen natuurkunde

Samengevat is geheel vernieuwd en aangepast aan de actuele programma-eisen voor het examen vwo natuurkunde. De overzichtelijke opzet maakt het mogelijk om in korte tijd grote hoeveelheden examenstof door te nemen, te herhalen en te overzien. Het boek onderscheidt hoofd- en bijzaken. Hierdoor krijg je een goed inzicht in de grote lijnen van de stof en in de onderlinge verbanden tussen de verschillende onderwerpen voor het vwo-examen natuurkunde.

Samengevat beantwoordt eerst de vraag: hoe werk je met dit boek? Elke linker- en rechterbladzijde horen bij elkaar. Links worden de natuurkundige begrippen kort weergegeven, rechts worden deze begrippen nader toegelicht door definities of voorbeeldvraagstukken. De boomdiagrammen op de linkerpagina laten de onderlinge relaties van de begrippen zien. Als je bepaalde begrippen voor het vwo-examen natuurkunde nog niet goed kent of beheerst, bestudeer je de nadere informatie op de rechterpagina.

 

Alle stof voor het examen vwo natuurkunde kort en systematisch behandeld

Samengevat behandelt alle stof voor het examen vwo natuurkunde in hoofdstukken, te beginnen met trillingen en golven, straling en gezondheid, bewegingen en krachten, energieomzettingen en gravitatie. Vervolgens komen elektriciteit, elektrische en magnetische velden, elektromagnetische straling en materie en quantumwereld aan de orde. De ICT-vaardigheden en algemene vaardigheden voor het natuurkunde-examen vwo worden samengevat. Het boek sluit af met een register, zodat je begrippen en termen snel kunt opzoeken.

Het boek bevat verwijzingen naar de tabellenboeken Binas en ScienceData, die officieel toegestaan zijn als naslagwerk op het natuurkunde-examen vwo. Een grafische rekenmachine mag niet worden gebruikt. De keuzegroepen Kern- en deeltjesprocessen, Relativiteitstheorie, Biofysica en Geofysica zijn niet opgenomen in deze uitgave.

Met Samengevat, Examenbundel en Zeker Slagen! is slagen dichtbij 

Met de theorie in Samengevat bereid je je zelfstandig voor op het examen vwo natuurkunde. Daarnaast oefen je met de opgaven en oude vwo-examens natuurkunde in de Examenbundel. Met Zeker Slagen! erbij, is slagen voor het examen dichtbij.