Examen vwo geschiedenis halen met Samengevat

Heb je alle tien tijdvakken en de geschiedenis van de rechtsstaat én de parlementaire democratie voor het examen vwo geschiedenis al op een rijtje? Geen nood, Samengevat vwo Geschiedenis 2e druk biedt beknopte, systematisch weergegeven samenvattingen van alle onderwerpen op het vwo-examen geschiedenis. Dit theorieboek sluit volledig aan op de nieuwste exameneisen die voor het vak geschiedenis gelden. Zo weet je zeker dat je niets mist en dat je leert wat de hoofd- en bijzaken zijn. Samengevat brengt je inzicht bij in de grote lijnen van de examenstof en de onderlinge verbanden tussen de onderwerpen voor het geschiedenisexamen vwo.

Alle stof voor het vwo-examen geschiedenis overzichtelijk in één boek

Samengevat bevat alle stof voor het examen vwo geschiedenis in één boek. In het eerste deel van het boek worden vijf perioden behandeld: Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en Moderne tijd. Deze perioden beslaan de tien tijdvakken die je voor het vwo-examen geschiedenis moet kennen, specifiek jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, burgers en stoommachines, wereldoorlogen, televisie en computer. 

De 49 kenmerkende aspecten van deze tijdvakken zijn in een bijlage samengevat. Bij ieder aspect worden voorbeelden van belangrijke personen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en documenten gegeven. Ook worden er oorzaak-gevolgrelaties gelegd bij deze ontwikkelingen en gebeurtenissen waardoor je ook beter begrijpt hoe alles in elkaar zit.

In het tweede deel van Samengevat worden de vier historische contexten voor het examen vwo geschiedenis behandeld. Dit zijn de steden en burgers in de Lage Landen (1050-1700), verlichting (1650-1900), China (1842-2001) en Duitsland in Europa (1918-1991). In iedere context worden drie of vier leidende vragen in een beschrijvende tekst uitgelegd. Je moet alle ontwikkelingen, begrippen, personen en jaartallen uit de beschrijvende teksten kennen.

geschiedenis vwo

 

Het perfecte uittreksel voor het examen vwo geschiedenis

Samengevat heeft alle theorie voor het examen vwo geschiedenis om zelfstandig te oefenen. De examenonderwerpen in het boek bevatten veel basisstof die ook in de schoolexamens aan bod komen. Samengevat is naast elke lesmethode te gebruiken. Je werkt gericht toe naar het vereiste niveau voor het vwo-examen geschiedenis. Door het schematische overzicht van alle examenstof (inclusief korte en heldere uitleg) kun je de examenstof snel doornemen, herhalen en overzien. Het maakt het boek tot het perfecte uittreksel. 

Samengevat vwo Geschiedenis helpt je om te slagen

Zoek je het pad naar succes op het examen vwo geschiedenis? Combineer Samengevat met Examenbundel vwo Geschiedenis, zodat je ook kunt oefenen met opgaven en oude vwo-examens geschiedenis. Gebruik daarnaast Zeker Slagen! om effectief te leren en plannen.