Examen vwo economie halen met Samengevat

Wil jij zonder stress het examen vwo economie ingaan, omdat je weet dat je alle examenstof goed hebt doorgenomen en herhaald? Samengevat vwo Economie biedt alles wat je nodig hebt: perfecte samenvattingen over de examenonderwerpen markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei en goede tijden, slechte tijden. Deze uitgave sluit volledig aan op het actuele programma voor het vwo-examen economie. Samengevat geeft je de beste voorbereiding op het economie-examen vwo. 

Alle leerstof voor het vwo-examen economie bijeen in Samengevat

Samengevat bevat alle stof voor het examen vwo economie in één boek, compact en overzichtelijk weergegeven. Je krijgt eerst uitleg over hoe met het boek te werken. Elke linker- en rechterpagina vormen één geheel. Links worden de economische begrippen vermeld, rechts staat een toelichting bij de begrippen aan de hand van definities, illustraties of voorbeelden. De boomdiagrammen op de linkerbladzijde tonen de onderlinge relaties van begrippen. De informatie op de rechterbladzijde komt van pas als je de begrippen of onderwerpen nog onvoldoende kent of beheerst.

Samengevat behandelt de zes concepten die op het vwo-examen economie aan de orde komen in evenzovele hoofdstukken. Aansluitend komen de voor het examen benodigde vaardigheden aan bod. Er wordt verwacht dat je economische concepten kunt herkennen en toepassen in uiteenlopende contexten. Het theorieboek bevat tevens voorbeelden van berekeningen en een trefwoordenregister, zodat je snel begrippen en onderwerpen kunt opzoeken.

 

Zelfstandig en goed voorbereiden op het examen vwo economie

Alle stof voor het examen vwo economie wordt in Samengevat kort en systematisch weergegeven. Dit stelt je in staat om binnen korte tijd grote hoeveelheden examenstof door te nemen, te herhalen en te overzien. Door een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, krijg je goed inzicht in de grote lijnen van de stof en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Je bereidt je zelfstandig voor op het economie-examen vwo. Samengevat is door zijn inhoud en opzet naast elke lesmethode te gebruiken.

Samengevat en Examenbundel: theorie herhalen en oefenen 

Samengevat biedt schematische overzichten van alle stof voor het examen vwo economie. Hierdoor krijg je alle theorie voor het examen onder de knie. Gebruik hiernaast Examenbundel vwo Economie om te oefenen met opgaven en oude vwo-examens economie. Wil je doeltreffend leren en plannen, om tijd over te houden voor leuke privédingen? Zeker Slagen! zet je op het juiste spoor.