Examen vwo Duits halen met Examenidioom

Wil je alle woorden weten die van belang zijn voor het examen vwo Duits? Examenidioom Duits vwo bevat meer dan duizend woorden die je moet beheersen voor het komende vwo-examen Duits. Het grootste deel van het idioom is gerelateerd aan de examenonderwerpen. Daarnaast zijn er een aantal hoofdstukken met Duitse woorden, die je voor een goed tekstbegrip moet beheersen om een mooi cijfer te halen op het examen vwo Duits. Elk Duits woord in het Examenidioom is voorzien van een reële voorbeeldzin, zodat je de betekenis van het woord in een duidelijke context ziet. 

Gespreks-, schrijf- en leesvaardigheid op niveau voor examen vwo Duits

 

Examenidioom Duits vwo heeft alles om je woordenschat uit te breiden en daarmee je leesvaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid op het vereiste niveau voor het examen vwo Duits te brengen. Het boek is zeer geschikt voor zelfstudie en behandelt zowel het passief taalgebruik (lezen en luisteren) als actief taalgebruik (spreken en schrijven). Dit wordt respectievelijk receptieve en productieve taalvaardigheid genoemd. Het Examenidioom bevat een lijst voor receptieve Duitse woorden (voor lezen en luisteren) en productieve Duitse woorden (voor schrijven en spreken). Jouw vaardigheden worden per hoofdstuk getoetst, zodat je zeker weet of je klaar bent voor het vwo-examen Duits.

 

Thematische hoofdstukken sluiten aan op het vwo-examen Duits

Examenbundel vwo Duits bestaat uit 20 hoofdstukken, die thematisch zijn geordend en aansluiten op de meest voorkomende teksten op het centraal examen vwo Duits. Bij de keuze is rekening gehouden met de profielen Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Voor een goed tekstbegrip Duits zijn er onder meer ook verbindingswoorden en woorden die omvang of gradatie aangeven in het boek opgenomen. Om de vijf hoofdstukken wordt een belangrijk woordveld uitgelicht en uitgebreid behandeld. Het Examenidioom bevat de volgende onderdelen: 

  • Elk hoofdstuk bevat een receptieve lijst van 40 woorden, gerelateerd aan het examen vwo Duits.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau B2) per hoofdstuk, met minimaal vier varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid Duits vwo).
  • Alfabetische woordenlijsten Duits en Nederlands, om snel woorden op te zoeken.

Een goed cijfer voor het examen vwo Duits met gebruik Examenidioom 

Examenidioom Duits vwo geeft je in combinatie met Examenbundel vwo Duits en Zeker Slagen! de beste voorbereiding op het examen vwo Duits. Je slaagt hierdoor met een goed cijfer voor het eindexamen.