Examen vwo bedrijfseconomie halen met Samengevat

Weet jij alles al van bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid voor het examen vwo bedrijfseconomie? De beste voorbereiding heb je met Samengevat vwo Bedrijfskunde, dat alle leerstof en vaardigheden voor het vwo-examen bedrijfseconomie bevat. Het heldere en systematisch opgebouwde theorieboek sluit aan bij de actuele eisen van het bedrijfseconomie-examen vwo. Met de perfecte samenvattingen kun je in korte tijd grote hoeveelheden examenstof herhalen en overzien. 

Alle onderwerpen en vaardigheden voor het vwo-examen bedrijfseconomie

Met Samengevat bereid je je zelfstandig voor op het examen vwo bedrijfseconomie. Je krijgt een toelichting over hoe je het boek het beste kunt gebruiken, waarna de voor het examen benodigde vaardigheden worden behandeld, zoals informatie-, onderzoeks- en rekenvaardigheden. Daarnaast komen vaardigheden als werken met informatie en communicatietechnologie (ICT), persoonlijke financiële keuzes, spreadsheetprogramma’s, volgorde bij het rekenen, winkelprijs en btw-tarieven, procentberekeningen en eerstegraads vergelijk aan bod. 

Samengevat behandelt per hoofdstuk een hoofdonderwerp voor het vwo-examen bedrijfseconomie, te beginnen met van persoon naar rechtspersoon. In de hierop volgende vijf hoofdstukken volgen samenvattingen van interne organisatie en personeelsbeleid, investeren en financieren, marketing, financieel beleid en verslaglegging. In de bijlage van het boek vind je het Business Model Canvas, waarmee je een onderneming of organisatie kunt beschrijven. Samengevat besluit met een handig trefwoordenregister, zodat je snel termen kunt vinden.

 

Perfecte voorbereiding op het examen vwo bedrijfseconomie

Samengevat maakt het je zo gemakkelijk mogelijk in je voorbereiding op het bedrijfseconomie-examen vwo. Hoofd- en bijzaken worden onderscheiden, waardoor je een goed inzicht krijgt in de grote lijnen van de examenstof en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Aangezien de inhoud van Samengevat volledig is afgestemd op het examen vwo aardrijskunde, is dit boek naast elke lesmethode te gebruiken. 

De linker- en rechterbladzijde van Samengevat vormen één geheel. De begrippen worden links kort weergegeven en rechts nader toegelicht door definities, illustraties of voorbeeldopgaven. Op de linkerpagina bevinden zich boomdiagrammen die de onderlinge relaties tussen begrippen tonen. Hierdoor kun je snel nagaan of je de genoemde onderwerpen kent. Op de rechterpagina staat meer informatie, voor als je de begrippen nog onvoldoende kent of beheerst. 

Dikke voldoende voor het bedrijfseconomie-examen vwo met Samengevat

Wil jij een dikke voldoende halen voor het examen vwo bedrijfseconomie? Samengevat helpt je goed op weg. Gebruik hiernaast Examenbundel vwo Bedrijfseconomie om zeker te slagen voor het examen. Wil je zo effectief mogelijk leren en plannen? Maak je voorbereiding compleet met Zeker Slagen!