Examen vwo aardrijkskunde halen met Samengevat

Wil je de stof voor het examen vwo aardrijkskunde goed onder de knie krijgen met overzichtelijke, bondige en duidelijke samenvattingen van alle examenonderwerpen? Samengevat vwo Aardrijkskunde zorgt voor de beste voorbereiding op het vwo-examen aardrijkskunde. Samengevat sluit altijd aan bij de actuele exameneisen. Met Samengevat bereid je je zelfstandig voor op het examen. Het theorieboek is te gebruiken naast elke lesmethode.  

Herhaal en overzie alle stof voor het vwo-examen aardrijkskunde

Samengevat geeft je allereerst uitleg over hoe het boek het beste te gebruiken. Vervolgens worden per hoofdstuk de hoofdonderwerpen van het examen vwo aardrijkskunde behandeld. Je herhaalt de stof van de domeinen wereld, aarde, Zuid-Amerika en leefomgeving in Nederland, specifiek overstromingen en wateroverlast door rivieren en zee en vraagstukken van stedelijke gebieden.

De benodigde vaardigheden voor het vwo-examen aardrijkskunde komen aan bod. Samengevat bevat vier bijlagen. De eerste bijlage geeft een overzicht van de examenstof, gevolgd door bijlagen over veelvoorkomende formuleringen van centraal-examenvragen, geografische kenmerken en atlas. Bij de behandeling van de stof in Samengevat vwo Aardrijkskunde wordt waar nodig verwezen naar De Grote Bosatlas of naar de nieuwe atlas Alcarta. Het boek besluit met een handig trefwoordenregister.

 

In korte tijd kennis en inzicht in de stof voor het examen vwo aardrijkskunde 

De perfecte samenvattingen van de stof voor het examen vwo aardrijkskunde maken het mogelijk om in kort tijdsbestek grote hoeveelheden examenstof te bestuderen. In het boek worden hoofd- en bijzaken onderscheiden, zodat je een helder inzicht krijgt in de hoofdlijnen van de examenstof en in de onderlinge verbanden tussen de verschillende aardrijkskundige onderwerpen. 

De linker- en rechterpagina van Samengevat vwo Aardrijkskunde vormen één geheel. Links worden kort de begrippen weergegeven, rechts worden deze begrippen nader toegelicht aan de hand van definities, illustraties of voorbeelden. Boomdiagrammen op de linkerbladzijde laten de onderlinge relaties van begrippen zien. Je ziet snel of de genoemde onderwerpen bekend zijn. Als dat niet het geval is, krijg je op de rechterbladzijde meer informatie.

Theorie leren met Samengevat en oefenen met Examenbundel

Na gebruik van Samengevat vwo Aardrijkskunde 6e druk heeft de theorie voor het aardrijkskunde-examen vwo geen geheimen meer voor je. Daarnaast kun je oefenen met opgaven en oude examens vwo aardrijkskunde uit de Examenbundel. Kun je wat hulp gebruiken om effectiever te leren en te plannen? Dan is Zeker Slagen! een slimme aanvulling op jouw voorbereiding voor het vwo-examen aardrijkskunde.