Examen vmbo-gt/mavo wiskunde halen met Samengevat

Denk jij dat je al voldoende weet om te slagen voor het examen vmbo-gt/mavo wiskunde? Of kun je nog wel wat kennis, inzicht en vaardigheid gebruiken in je voorbereiding op het eindexamen? Samengevat vmbo-kgt Wiskunde bevat perfecte samenvattingen van de examenonderwerpen én voorbeelden van recente, oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde. Je vindt alle examenstof in één boek, zodat je zeker weet dat je niets mist en je geen overbodige zaken leert. Samengevat bevat ook een begrippenlijst, een register en een overzicht van formules bij het examen.

Alle onderwerpen voor het vmbo-gt/mavo-examen wiskunde behandeld

Met Samengevat leer je zelfstandig voor het examen vmbo-gt/mavo wiskunde, in je eigen tijd en tempo. Het boek is te gebruiken naast elke lesmethode en behandelt de hoofdonderwerpen van het examen kort en systematisch in volgorde. Achtereenvolgens komen de hoofdstukken algebraïsche verbanden, rekenen, meten en schatten, meetkunde en informatieverwerking en statistiek aan de orde. Binnen deze hoofdstukken worden de bijbehorende onderwerpen kernachtig besproken. De theorie wordt omlijst met voorbeelden, die in een afwijkende achtergrondkleur worden weergegeven.

De inhoudsopgave aan het begin van Samengevat geeft een globale indeling van de stof, waarna per hoofdstuk een gedetailleerde inhoudsopgave volgt. Hierdoor kun je snel de juiste informatie vinden en de stof herhalen. Zoek je een specifiek onderwerp of begrip? Raadpleeg dan het register achter in het boek. De uitleg bij de begrippen helpt je om de vragen te beantwoorden.

 

Inzicht in grote lijnen van de stof voor het examen vmbo-gt/mavo wiskunde

Samengevat bevat kort en systematisch alle leerstof en vaardigheden voor het vmbo-gt/mavo-examen wiskunde. Het boek maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je krijgt hierdoor een goed inzicht in de grote lijnen van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende wiskundeonderwerpen.

Samengevat behandelt een aantal onderwerpen, dat alleen voor leerlingen van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) bekend terrein moet zijn. Deze onderwerpen zijn te herkennen aan een dunne, verticale paarse lijn naast de tekst. In het boek vind je verschillende opsommingen. De opsommingen met paarse bolletjes of streepjes geven uitleg, eigenschappen en kenmerken van een bepaald begrip. De opsommingen met nummers duiden een stappenplan aan. 

De beste examenvoorbereiding met Samengevat en Examenbundel 

Samengevat vmbo-kgt Wiskunde zorgt ervoor dat alle wiskundekennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan als puzzelstukjes in elkaar passen. In combinatie met Examenbundel en Zeker Slagen! ben je klaar om het examen vmbo-gt/mavo wiskunde met goed gevolg af te leggen.