Rekentoets vmbo 2F halen met Samengevat

Ben je onzeker of je rekenvaardigheid op het niveau 2F voldoende is om te slagen voor het vmbo-examen? Met Samengevat vmbo Rekenen 2F 2e druk weet je zeker dat je voldoende kennis en vaardigheid opdoet om de rekentoets met succes te maken. In het boek worden de hoofdonderwerpen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden kernachtig besproken. De rekentheorie wordt verduidelijkt met voorbeelden, die door de afwijkende achtergrondkleur goed zijn te onderscheiden van de leerstof. Samengevat bevat ook vragen uit voorbeeldtoetsen Rekenen 2F, zodat je weet of je goed onderweg bent naar een mooi cijfer. 

Alle stof voor de toets rekenen 2F systematisch in één boek

Samengevat vmbo Rekenen 2F bevat alle stof voor de rekentoets, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat je iets mist. Het domein getallen (rekenen zonder rekenmachine) behandelt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en breuken. De uitbreiding van het onderwerp getallen omvat het werken met de rekenmachine, schatten, controleren en afronden en rekenen in de praktijk.

Om de rekentoets vmbo 2F te halen, moet je verhoudingen kunnen weergeven en kennis, inzicht en vaardigheid hebben over meten en meetkunde, specifiek plaats bepalen, figuren, schatten, meten en berekenen en kijk op figuren. Het slothoofdstuk verbanden behandelt grafieken tekenen, conclusies trekken, werken met woordformules, tabellen en diagrammen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefenopgaven (Begrijp ik het?) en antwoorden (Check je antwoord), om te testen of je de examenstof goed beheerst. 

 

Kale rekensommen en opgaven voor vmbo-rekentoets op niveau 2F

Samengevat vmbo Rekenen 2F zorgt ervoor, dat je alle in de afgelopen jaren opgedane kennis in je hoofd krijgt en kunt toepassen. De rekentoets vmbo op niveau 2F bestaat uit een aantal kale rekensommen en opgaven, gebaseerd op concrete toepassingen. Deze toepassingen zijn voorzien van voorbeeldsommen om de theorie te verduidelijken.

De gedetailleerde inhoudsopgave van Samengevat brengt je snel op de juiste plek. Specifieke onderwerpen en begrippen zoek je eenvoudig op in het register. Je vindt in het boek opsommingen met bolletjes, die uitleg geven over de eigenschappen en kenmerken van een bepaald begrip. De opsommingen met nummers geven een stappenplan aan. 

Theorie leren met Samengevat, opgaven oefenen met Digi-Trainer 

Samengevat helpt je bij het zelfstandig leren voor de toets Rekenen 2F. Het boek is naast elke lesmethode te gebruiken. Je kunt naast het leren van de theorie ook gericht oefenen voor de rekentoets vmbo 2F. De Digi-Trainer van uitgeverij ThiemeMeulenhoff is hier een uitstekend middel voor. 

 

Producten voor je Rekentoets vmbo 2F