Examen vmbo-gt/mavo NaSk2 halen met Samengevat

Wil je zeker weten dat je niets overslaat in je voorbereiding op het examen vmbo-gt/mavo NaSk2? Dankzij Samengevat vmbo-gt/mavo NaSk2 hoef je alle leerstof vrijwel niet meer samen te vatten. Het boek bevat alle stof en vaardigheden voor het eindexamen. Alle onderwerpen zijn kort en op volgorde samengevat, met voorbeelden van oude examens vmbo-gt/mavo NaSk2. Deze voorbeelden hebben een afwijkende achtergrondkleur, zodat ze goed te onderscheiden zijn van de theorie. 

Alle onderwerpen voor het vmbo-gt/mavo-examen NaSk2 in één boek

Met Samengevat studeer je zelfstandig, in je eigen tijd en tempo voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk2. Het boek is globaal ingedeeld volgens de kerndoelen, met als eerste de leervaardigheden rekenen (machten van tien, rekenen met machten, verhoudingstabellen, percentages), rekenen met grootheden en afgeleide of overige eenheden (inclusief significante cijfers) en bronnen gebruiken en argumenteren. Een voorbeeld van een bron is BINAS. Samengevat behandelt hierna het practicum, met de belangrijkste instrumenten, waarnemen, de brander, veilig werken en werken met straling.

Het vmbo-gt/mavo-examen NaSk2 omvat zes hoofdonderwerpen: verbranding, water, zuren en basen, basischemie voor vervolgopleiding en beroep, bouw van de materie, productieprocessen en productieonderzoek. Samengevat behandelt deze domeinen in de hoofdstukken bouw van de stoffen, mengen en scheiden, stoffen en hun reacties I en II, zuren en basen, chemie en industrie. Het boek besluit met voorbeelden uit oude examens vmbo-gt/mavo NaSk2 en een register om snel onderwerpen en begrippen op te zoeken. De uitleg van de begrippen kan je helpen om de vragen te beantwoorden. 

 

Handvatten om te slagen voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk2

Samengevat geeft je de handvatten om in korte tijd een grote hoeveelheid van de stof voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk2 te herhalen. Het boek maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Dit geeft je een beter inzicht in de grote lijn van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.

Samengevat maakt – met uitzondering van het hoofdstuk over schoonmaken – geen onderscheid tussen de stof voor het schoolexamen en het centraal examen vmbo-gt/mavo NaSk2. Je moet de basisvaardigheden ook voor het eindexamen kennen. Bij opsommingen (met paarse bolletjes) wordt er uitleg gegeven en kenmerken en eigenschappen beschreven. 

Samengevat vmbo-gt/mavo NaSk2 te gebruiken naast elke lesmethode

Samengevat vmbo-gt/mavo NaSk2 is te gebruiken naast elke lesmethode. In combinatie met de Examenbundel heb je een uitstekende voorbereiding op het examen vmbo-gt/mavo NaSk2. Wil je handige tips om effectief te leren en plannen? Dan is Zeker Slagen! jouw ideale hulpmiddel.