Examen vmbo-gt/mavo NaSk1 halen met Samengevat

Ben je op zoek naar alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk1 in één boek? Met Samengevat vmbo-gt/mavo NaSk1 kies je voor de perfecte voorbereiding op het gecombineerde vmbo natuur- en scheikunde-examen. Het onder scholieren populaire boek bevat naast uitstekende samenvattingen ook voorbeelden uit actuele, oude vmbo-gt/mavo-examens NaSk1. Alle examenstof komt voorbij. Je leert zelfstandig, in je eigen tijd en tempo. Specifieke onderwerpen en moeilijke begrippen kun je opzoeken in het register achter in het boek, dat naast iedere lesmethode te gebruiken is.

De benodigde leervaardigheden voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk1

Samengevat behandelt allereerst de benodigde leervaardigheden voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk1, te beginnen met rekenvaardigheden als machten van tien, rekenen met machten, lineair en recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband, verhoudingstabellen en percentages. Het rekenen met grootheden en eenheden (inclusief significante cijfers en formuledriehoek) wordt ook behandeld.

Op het examen vmbo-gt/mavo NaSk1 moet je meestal natuurkundige bronnen gebruiken, zoals BINAS. Daarnaast moet je argumenten geven voor je mening. Bronnen gebruiken en argumenteren komen aan bod in Samengevat, gevolgd door het practicum met de belangrijkste instrumenten en meetapparatuur. Het hoofdstuk leervaardigheid sluit af met uitleg over de brander.

 

Alle stof voor het vmbo-gt/mavo-examen NaSk1 in één boek behandeld

Alle leerstof voor het vmbo-gt/mavo-examen NaSk1 wordt kort, systematisch en overzichtelijk vermeld in Samengevat. De zeven hoofdonderwerpen voor het eindexamen zijn in tien hoofdstukken vervat: elektriciteit, magneten, warmte, energie, verbranden en verwarmen, licht en beeld, geluid, kracht, beweging en veiligheid, het weer, veiligheid in het verkeer en constructies. Het boek sluit af met voorbeelden uit recente, oude vmbo-examens NaSk1 en een handig register. De voorbeelden hebben een afwijkende achtergrondkleur, zodat je deze goed kunt onderscheiden van de theorie.

Samengevat heeft per hoofdstuk een gedetailleerde inhoudsopgave, zodat je snel op de juiste plek belandt. De onderwerpen uit de examenstof staan in de paragrafen vermeld. De begrippen worden uitgelegd en waar mogelijk van voorbeelden voorzien. Als je een opsomming met paarse bolletjes tegenkomt, krijg je nadere uitleg, kenmerken en eigenschappen. 

Boek Samengevat gebruiken in combinatie met Examenbundel

Met Samengevat kun je in korte tijd alle theorie voor het examen vmbo-gt/mavo NaSk1 herhalen. Het boek maakt een duidelijk onderscheid in hoofd- en bijzaken. Dit vergroot je inzicht in de grote lijn van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Wil je oefenen met opgaven en oude vmbo-gt/mavo-examens NaSk1? Gebruik dan ook Examenbundel. Daarnaast geeft Zeker Slagen! je handige tips om doeltreffend te leren en plannen.