Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

Wil je in je eigen tijd en tempo oefenen voor het centraal examen vmbo/kgt, aan de hand van een oriëntatietoets, oefenvragen per onderwerp en recente, oude examens met uitwerkingen? Gebruik per examenvak de onder scholieren populaire Examenbundel van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Het is dé methode om je goed voor te bereiden op het examen in de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Maatschappijkunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Biologie, NaSk1 en Wiskunde. En vervolgens zeker te slagen!

Examenbundel vormt een twee-eenheid met Samengevat, waarin alle leerstof en vaardigheden voor het examen vmbo kaderberoepsgerichte gemengd/theoretische leerweg kort en bondig zijn opgenomen. Je vindt alle theorie in Samengevat en je oefent zelfstandig met de opgaven over alle examenonderwerpen uit de Examenbundel. Je leert precies wat je moet weten. Voor de talen is er Examenidioom, dat je de kans biedt om je woordenschat uit te breiden en je luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheid op niveau te brengen. Examenbundel, Samengevat en Examenidioom sluiten volledig aan op de actuele exameneisen en zijn naast elke lesmethode te gebruiken.