Examen vmbo geschiedenis halen met Samengevat

Wil je alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis nog eens goed doornemen en tegelijkertijd veel tijd besparen in je voorbereiding op het eindexamen? Samengevat vmbo Geschiedenis behandelt alle examenstof, die kort en systematisch wordt weergegeven. Het populaire boek is geheel vernieuwd en aangepast aan de actuele eisen van het vmbo-gt/mavo-examen geschiedenis. Je leert zelfstandig voor het examen, in je eigen tijd en tempo. Met Samengevat heb je de beste preparatie op het geschiedenisexamen vmbo-gt/mavo en de grootste kans om te slagen!

Alle stof voor vmbo-gt/mavo-examen geschiedenis overzichtelijk behandeld

Samengevat bevat alle leerstof voor het landelijk centraal examen vmbo-gt/mavo geschiedenis. Je hoeft niet bang te zijn dat je wat mist. In het boek komt de periode vanaf 1848 tot heden overzichtelijk aan bod. De onderdelen staatsinrichting van Nederland, geschiedenis van Nederland, van Europa en de wereld worden geïntegreerd behandeld.

Samengevat bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een introductie op de staatsinrichting van Nederland en de wereld. Dit stelt je in staat om het functioneren van politieke systemen in de periode vanaf 1848 te begrijpen. Deel 2 geeft een historisch overzicht over de periode vanaf 1848 tot heden, verdeeld in zes hoofdhoofdstukken. De onderwerpen Nederland (1848-1914), de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), het interbellum (1918-1939), de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Europa en de wereld (1945-1989) en de nieuwe wereldorde (vanaf 1990) komen achtereenvolgens voorbij. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met alle voor het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis verplichte jaartallen en personen. 

 

Samengevat aangepast aan de exameneisen vmbo-gt/mavo geschiedenis

Samengevat vmbo Geschiedenis is aangepast aan de exameneisen die vanaf 2018 van kracht zijn. Met de perfecte samenvattingen kun je in korte tijd grote hoeveelheden examenstof herhalen en overzien. Het boek onderscheidt de hoofd- en bijzaken, zodat je een goed inzicht krijgt in de grote lijnen van de stof voor het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis. 

Daarnaast wordt de samenhang tussen de verschillende examenonderwerpen helder aangegeven. Een goed inzicht in de verbanden en de context van de historische onderwerpen is van belang, omdat de periode vanaf 1848 tot heden op het vmbo-gt/mavo-examen geschiedenis geïntegreerd wordt aangeboden. De examenvragen staan wél in chronologische volgorde.

Theorie in Samengevat, oefenen met Examenbundel

Samengevat vmbo Geschiedenis wordt veelal gebruikt in combinatie met Examenbundel vmbo-gt/mavo geschiedenis. Je leert de theorie en de samenhang tussen de historische onderwerpen in Samengevat en je oefent je kennis en inzicht met de opgaven en oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis.  Zeker Slagen! geeft je tips om effectief te leren en plannen.