Examen vmbo-gt/mavo Engels halen met Examenbundel

Wil je zekerheid dat je de stof voor het examen vmbo-gt/mavo Engels voldoende beheerst om een goed cijfer te halen? Het gebruik van Examenbundel vmbo-gt/mavo Engels neemt al je onzekerheid weg. Jouw leesvaardigheid Engels krijgt een boost met het oefenen van leesstrategieën en moeilijke Engelse woorden en het herkennen van signaalwoorden. Je krijgt losse examenteksten en volledige, oude examens vmbo-gt/mavo Engels voorgelegd, met antwoorden en uitleg. Een basiswoordenlijst helpt je verder. Gebruik de Examenbundel om met glans te slagen voor het vmbo-gt/mavo-examen Engels. 

 

Oefenen in je eigen tijd en tempo met Examenbundel vmbo-gt/mavo Engels 

Examenbundel vmbo-gt/mavo Engels inclusief gratis digitale leer- en oefenomgeving is de ideale voorbereiding op het eindexamen Engels. Je krijgt duidelijke informatie en handige tips, voordat je aan het bestuderen van de opgaven en het maken van de oude examens vmbo-gt/mavo Engels begint. Je oefent je leesvaardigheid Engels in je eigen tijd en tempo. De Examenbundel voldoet aan de actuele eisen van het vmbo-gt/mavo-examen Engels en bestaat uit de onderwerpen:

  • Oriëntatietoets met handig studieadvies. 
  • Algemene informatie over Engelstalige landen.
  • Oefenen met leesstrategieën, signaalwoorden, moeilijke woorden en inzicht in examenvragen. 
  • Losse examenteksten en oude examens vmbo-gt/mavo Engels, met woordenlijsten, tips, antwoorden en uitleg.
  • Basiswoordenlijst en tabel voor cijferbepaling na het maken van de oefenexamens.
  • Stappenplan hoe met Examenbundel vmbo-gt/mavo Engels te werken.

 

Oefenen met oude examens vmbo-gt/mavo Engels

Op het examen vmbo-gt/mavo Engels staat leesvaardigheid centraal. Jouw leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van tekstverklaren, waarbij je verschillende teksten krijgt voorgeschoteld. Korte teksten van meestal maar één alinea en lange teksten van meerdere alinea’s. Scanteksten met veel details en gatenteksten, waarbij één of meer woorden in een zin zijn weggelaten. Er worden zowel open vragen als meerkeuzevragen gesteld.

De Examenbundel bevat examenteksten en oude examens vmbo-gt/mavo Engels. Je kunt jouw gemaakte examens online scoren op mijn.examenbundel.nl. Op je persoonlijke dashboard zie je al je resultaten. Zo weet je wat je al kunt en waar je nog aandacht aan moet besteden Het maken van de oude vmbo-gt/mavo-examens Engels geeft je inzicht in de vraagstelling, het niveau en de tijdsduur van het eindexamen. 

Test je niveau voor het examen vmbo-gt/mavo Engels

Oefen gericht voor het examen vmbo-gt/mavo Engels met Examenbundel vmbo-gt/mavo Engels. Het helpt je de leesvaardigheid onder de knie te krijgen. Je kunt zelf je niveau testen en je weet precies wanneer je klaar bent voor het examen. Gebruik ook het Examenidioom vmbo Engels om je woordenschat uit te breiden en Zeker Slagen! om effectief te leren en plannen voor het vmbo-gt/mavo-examen Engels.