Examen vmbo Engels halen met Examenidioom

Een grote woordenschat is de belangrijkste basis voor je leesvaardigheid, evenals voor je gespreks- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal. Examenidioom Engels vmbo biedt je de mogelijkheid om gericht en systematisch aan uitbreiding van je vocabulaire te werken, ter voorbereiding op het examen vmbo Engels. De ruim duizend Engelse woorden zijn stuk voor stuk voorzien van een reële voorbeeldzin, zodat je de betekenis van het woord in de context kunt zien. Het Examenidioom geeft je het vertrouwen om te slagen voor het vmbo-examen Engels. 

Receptieve en productieve woordenlijsten voor examen vmbo Engels

Examenidioom vmbo Engels is door zijn inhoud en opzet bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Het boek maakt een onderscheid tussen Engelse woorden die je passief of actief moet beheersen voor het vmbo-examen Engels. De vaardigheid in luisteren en lezen van een Engelse tekst wordt passief (receptief) taalgebruik genoemd, terwijl de vaardigheid om Engels te spreken en schrijven gelijk staat aan actief (productief) taalgebruik. Het Examenidioom bevat zowel een lijst van receptieve woorden (voor lezen en luisteren) als productieve woorden (voor schrijven en spreken) die je moet kennen voor het examen vmbo Engels. 

 

Thematische onderwerpen sluiten aan op het vmbo-examen Engels

Examenidioom Engels vmbo bevat 20 hoofdstukken, die thematisch zijn gerangschikt en aansluiten op de meest voorkomende onderwerpen op het examen vmbo Engels. Er is daarbij rekening gehouden met de vier profielen Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. 

Het grootste deel van de Engelse woorden in het Examenidioom is gerelateerd aan de examenonderwerpen. Daarnaast zijn er enkele hoofdstukken met idioom Engels, dat je moet kennen om teksten te kunnen begrijpen. Denk aan verbindingswoorden of woorden die omvang of gradatie aangeven. Elk vijfde hoofdstuk neemt een belangrijk woordveld onder de loep. Aan de hand van opdrachten per hoofdstuk kun je je woordenschat toetsen.

  • Per hoofdstuk een lijst van 40 receptieve woorden, gerelateerd aan het examen vmbo Engels.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau A2) per hoofdstuk, met minimaal vier varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid).
  • Cartoons die Engelse woorden en taalhandelingen bevatten. 
  • Alfabetische woordenlijsten Engels en Nederlands, om snel woorden op te zoeken. 

Beste voorbereiding op het examen vmbo Engels met Examenidioom

Examenidioom Engels vmbo is de ideale aanvulling op Examenbundel vmbo Engels en Zeker Slagen! in jouw voorbereiding op het examen vmbo Engels. Kies net als vele andere scholieren voor de grootste kans om te slagen!