Examen havo aardrijkskunde halen met Samengevat

Ben je op zoek naar alle stof voor het havo-examen aardrijkskunde in één boek, compact en overzichtelijk gerangschikt? Samengevat havo Aardrijkskunde 6e druk is volledig aangepast aan de actuele exameneisen. De leerstof en de vaardigheden voor het centraal examen havo aardrijkskunde zijn kort en systematisch weergegeven. Je bereidt je zelfstandig voor op het examen, je weet precies wat je moet kennen en je hebt vrijwel geen werk meer met samenvatten. De perfecte samenvattingen van de examenstof gaan gepaard met overzichten van begrippen en definities en voorbeelden uit oude examens havo aardrijkskunde. 

Alle stof voor het examen havo aardrijkskunde compact bijeen

Samengevat havo Aardrijkskunde bevat alle verplichte stof voor het eindexamen havo aardrijkskunde, per onderwerp gesorteerd. De onderwerpen wereld, aarde, opkomend land Brazilië en leefomgeving Nederland (zowel overstromingsrisico en wateroverlast rivieren als vraagstukken van grote en middelgrote steden) komen aan bod. Alles is op volgorde samengevat. Je begint bij de basis en bouwt je kennis verder uit. Er is geen stof opgenomen die geen deel uitmaakt van het centraal examen havo aardrijkskunde.

Daarnaast worden de benodigde vaardigheden voor het havo-examen aardrijkskunde behandeld. In de bijlagen vind je een overzicht van de examenstof, voorbeelden van het soort vragen op het aardrijkskunde-examen havo, geografische kenmerken en een trefwoordenregister om de stof snel te vinden.

 

Leren van voorbeelden van oude havo-examens aardrijkskunde

Samengevat stelt je in staat om in korte tijd grote hoeveelheden stof voor het examen havo aardrijkskunde te herhalen en te overzien. Er wordt een onderscheid gemaakt in hoofd- en bijzaken, zodat je een goed inzicht krijgt in de grote lijn van de stof en de samenhang tussen de verschillende examenonderwerpen. Je steekt ook veel op van de voorbeelden uit de recente, oude havo-examens aardrijkskunde. 

Samengevat havo Aardrijkskunde is door de duidelijke structuur en compacte opzet te gebruiken naast elke lesmethode. De linker- en rechterbladzijde vormen één geheel. Op de linkerpagina worden de begrippen kort weergegeven, op de rechterpagina worden de begrippen nader toegelicht aan de hand van definities of voorbeelden. De linkerbladzijde dient als checklist om snel na te gaan of de genoemde onderwerpen bekend zijn. Op de rechterbladzijde staat meer informatie voor als je de begrippen nog onvoldoende kent of beheerst.

Slagen voor examen havo aardrijkskunde met Samengevat en Examenbundel 

De combinatie van Samengevat havo Aardrijkskunde en Examenbundel havo Aardrijkskunde is ideaal om te slagen voor het havo-examen aardrijkskunde. Met daarbij Zeker Slagen! om efficiënt te leren en plannen heb je de beste voorbereiding!