Wat is de N-term bij de eindexamens?

Maak jij dit jaar je eindexamens? Dan heb je vast al eens gehoord over de N-term. Maar wat is die N-term nou precies en wat kun je ermee? In dit artikel leggen we het stap voor stap aan je uit. 

De N-termen van 2024 (eerste tijdvak) worden op 12 juni bekend gemaakt en vind je dan hier.

examenbundel-wat-is-de-n-term-bij-de-eindexamens

De N-term wordt ook wel de normeringsterm (of nog korter: normering) genoemd. De N-term bepaalt hoeveel vragen je goed moet hebben om een voldoende te halen voor je examen. Het kan zo zijn dat de eindexamens het ene jaar moeilijker zijn dan het andere jaar. Dit weten we pas nadat de examens zijn gemaakt én nagekeken. Als een examen heel moeilijk blijkt, wordt de N-term iets hoger gemaakt. Daardoor vallen de cijfers dan ook hoger uit. Een N-term hoger dan 1,0 betekent dat de cijfers worden opgehoogd. Een N-term lager dan 1,0 betekent juist dat de cijfers worden verlaagd. Dus: hoe hoger de N-term, hoe hoger je cijfer. 

Wat is de N-term voor de eindexamens van 2024?

Dat weten we nu nog niet. Zoals je net al kon lezen, wordt de N-term bepaald nádat de eindexamens zijn gemaakt en nagekeken. We kunnen je wél alvast vertellen waar de normering voor een centraal examen in 2024 op wordt gebaseerd: 

  • Het gemiddelde cijfer voor een bepaald vak uit 2015-2019
  • De historische N-term (dat is de N-term van de afgelopen jaren)
  • De docentenbeoordeling over de moeilijkheidsgraad van het examen
  • De scoreverdeling voor een bepaald vak in 2024

Als deze vier dingen duidelijk zijn, wordt er een voorlopige N-term bepaald. Die kan nog een beetje veranderen door bijvoorbeeld veel klachten of foutmeldingen over de examens. Wist je dat jij ook klachten kunt doorgeven? Dat kan bij de klachtenlijn van het LAKS. Handig!

Wanneer is de N-term bekend?

In 2024 wordt de normering van het eerste tijdvak van de examens bekendgemaakt op woensdag 12 juni om 8.00 uur. Voor het tweede tijdvak wordt de normering bekendgemaakt op dinsdag 2 juli om 8.00 uur (hierna weet je of je geslaagd bent of niet!). 

Wie bepaalt de N-term?

De N-term voor de centrale examens is dus bijna ieder jaar anders. Maar… hoe kan dat? Wie bepaalt die N-term? Dat doen een aantal mensen samen. Om te beginnen zijn er de N-term-experts van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Daarnaast worden ook docent en eindexamenleerlingen betrokken bij het bepalen van de N-term. Docenten kunnen hun eindexamenklas namelijk opgeven voor de zogeheten ‘pretest’. Zonder dat leerlingen het weten, maken ze een schoolexamen met daarin oude examenvragen, maar ook níéuwe examenvragen. Zo kunnen de experts van de N-term de moeilijkheidsgraad van de examens meten. Ook kunnen docenten én leerlingen meldingen doen van een mogelijke fout in een centraal examen. Als blijkt dat er inderdaad een fout in het examen zit, houden de experts hiermee rekening bij het bepalen van de N-term.