Het is bijna zover: dé examens!

Een fenomeen waar een periode van veel stress aan voorafgaat. Leerlingen naderen het einde van hun eindsprint, docenten staan gespannen langs de zijlijn en ouders kijken ademloos toe.

lente-vwo-leerling-eindexamen-ervaring-eindexamenleerling-tips

Door Lente, 6 vwo

Jarenlang trainen, veel wedstrijden spelen en een goede coach hebben, zijn middelen die helpen bij het winnen van de wedstrijd, maar ze zijn niet noodzakelijk. Wat pas echt belangrijk is, is je motivatie en je vermogen om het te doen. Met alleen een stel goede, snelle benen win je immers niet die wedstrijd.

Verschillende vakken en verschillende voorbereidingen

De examens bestaan uit ver uit elkaar liggende onderwerpen en veel stof. Voor de exacte vakken moet je veel kunnen berekenen, omvormen en werken met abstracte termen. Voor de maatschappelijke vakken moet je over een brede kennis beschikken en die kunnen koppelen aan maatschappelijk gerelateerde aspecten, al dan niet door middel van bronnen of formules. Bij talen moet je (vooral passief) kunnen begrijpen wat er gezegd of geschreven wordt. Elk vak is anders en vraagt dan ook een unieke voorbereiding. Zo oefen ik voor een Frans leestoets veel door examenteksten te maken (in de Examenbundel), waardoor ik vertrouwd raak aan het soort teksten, de manier van vragen en het werken met een woordenboek. Voor wiskunde of M&O (Management en Organisatie) maak ik kilometers aan sommen zodat ik het toepassen van de formules onder de knie krijg. Voor geschiedenis leer ik alle stof die ik moet kennen goed en probeer vervolgens bronnen te analyseren door het proberen te plaatsen in het desbetreffende tijdvak en te koppelen aan wat ik er al over weet.

Planning

Daarnaast is plannen ook erg belangrijk! Je wil tenslotte niet de dag voor de toets nog tot twee uur ‘s nachts bezig zijn met leren (sommige leerlingen doen dit wel). Ik schrijf eerst op wat ik moet weten van elk vak voor elke toets en maak vervolgens een planning. Hierin verwerk ik geen uren of pauzes (omdat ik me daar meestal toch niet aan houd), maar dagen. Elke dag een beetje van alles en vlak voor de toets concentreer ik me natuurlijk het meest op dat vak.

Gestructureerde lessen

In de lessen vind ik het fijn als docenten duidelijk aangeven wát er geleerd moet worden en eventueel ook hoé je dat kunt leren, oefenen of voorbereiden. Richtlijnen en structuren zijn fijn, maar niet noodzakelijk, want soms is het ook fijn om juist dingen anders aan te pakken dan geadviseerd wordt. Wel is het verstandig zoveel mogelijk aan planningen te houden, zodat je niet te ver gaat achterlopen. In mijn ervaringen hebben lessen zonder enige structuur en/of planning weinig effect en voelen leerlingen zich hierdoor niet meer gedwongen de opdrachten te maken, wat wel moet, want oefening baart kunst!

Met voldoende voorbereiding, een goede rust en een goede planning ga ik een beetje gespannen, maar ook gerust de examenperiode in en ik hoop mijn mede-examengenoten ook!

- Lente