Gemiddelde cijfer schoolexamen en centraal examen

De cijfers die op je eindlijst komen te staan bij je eindexamen zijn per vak het gemiddelde van het cijfer voor je schoolexamen en het centraal examen. Dat eindcijfer is geen cijfer met een getal achter de komma, maar het wordt afgerond naar een geheel getal. Hoe zit het nu precies met die cijfers voor je schoolexamen en je eindexamen en hoe worden de gemiddelde cijfers berekend? Hier vind je meer informatie over dit onderwerp.

Gemiddelde cijfer schoolexamen en centraal examen

Hoe bereken je je gemiddelde eindexamencijfer?

In principe telt bij elk vak het schoolexamen en het centraal examen voor 50% mee. Er zijn een paar vakken die je alleen met een schoolexamen afsluit. Je moet dan denken aan een vak als Lichamelijke Opvoeding. Voor de overige vakken geldt dus het gemiddelde van de twee (onafgeronde) cijfers. Je definitieve examencijfer per vak bereken je dan als volgt:

Eindexamencijfer = (cijfer centraal examen + cijfer schoolexamen) / 2

Stel dat je dus voor je schoolexamen een 7,3 behaalde en voor je centraal examen een 6,1. Dan wordt het eindexamencijfer afgerond een 7. Want: 7,3 + 6,1 = 13,4. En 13,4 gedeeld door 2 is 6,7. Dat wordt afgerond een 7 op je eindlijst.

Of je daadwerkelijk geslaagd bent voor je gehele opleiding hangt weer van meerdere regels af. Zo moet je gemiddelde cijfer voor al je centrale examens bijvoorbeeld minimaal een 5,5 bedragen.

Wat houden de schoolexamens in?

Voordat je deelneemt aan het centraal examen, krijg je bij de meeste vakken te makken met de zogeheten schoolexamens. Dat zijn toetsen die worden samengesteld door je school en waarvan de cijfers mee gaan tellen op je eindexamen. Het lijkt dus al een beetje op de echte eindexamens, alleen kan elke school hier zijn of haar eigen invulling aan geven. De schoolexamens worden dus niet landelijk geregeld. Wel worden ze vaak afgenomen op een centrale plek op school, zoals de aula of in de gymzaal. Maar dat hoeft niet en daar is elke school ook weer vrij in om voor te kiezen.

Gemiddeld cijfer voor schoolexamens

Als je per vak meerdere schoolexamens moet afleggen in de laatste jaren van je opleiding, komt daar dus ook een gemiddeld cijfer uit. Hoe dat cijfer is opgebouwd is geheel afhankelijk van de weging die je school of je docent daarvoor heeft toegepast. Het kan zijn dat het ene vak voor 50% meetelt en de twee andere schoolexamens voor 25%. Kijk dus op jouw school goed na hoe dat per vak geregeld is, zodat je weet wat je gemiddelde per schoolvak is.

Het cijfer voor je centraal examen

De andere helft van je eindexamencijfer wordt dus bepaald door je cijfer voor het centraal examen. Dit examen legt elke leerling tijdens de examenweken af en betreft een landelijk examen (iedereen in het land maakt dus hetzelfde examen). Maar hoe dat cijfer berekend wordt, is soms best lastig te bepalen. Het heeft te maken met het aantal punten dat je voor het examen kunt behalen en de normering die er bij het nakijken wordt toegepast. Die normering wordt ook wel de N-term genoemd.

Hoe worden cijfers afgerond?

Bij de 5,5-eis met betrekking tot het eindexamen, gaat het erom dat het gemiddelde cijfer van alle cijfers op het centraal examen minimaal een 5,5 is. Hiervoor worden de cijfers met een cijfer achter de komma bij elkaar opgeteld. Van dat totaal wordt het gemiddelde berekend en als dat minimaal 5,5 is, is aan de eis voldaan.