De N-termen van Tijdvak 1 2021 zijn bekend!

Op 10 juni om 08:00 werden de n-termen (de normering) bekend gemaakt van de eindexamens van het eerste tijdvak op de website van Cito.

Veel van jullie -eindexamenleerlingen- zullen ook vandaag gebeld worden met de boodschap of je wel of niet geslaagd bent. Wij gaan ervan uit dat het je gelukt is!

Ervaar je veel stress en kun je wel wat afleiding gebruiken? Ga dan naar onze Wachttherapie-pagina!

normering-n-term-vlag-hijsen-tijdvak-1-2021-eindexamen-centraal-examen

Normeringen havo

normering n-term havo tijdvak 1 2021 eindexamen centraal examen

Normeringen vwo

normering n-term vwo tijdvak 1 2021 eindexamen centraal examen

Normeringen vmbo (schriftelijke examens)

Op woensdag 16 juni worden om 08.00 uur de de n-termen bekend gemaakt van de digitale examens van het vmbo op de volgende website.

Vmbo bb

normering n-term vmbo bb tijdvak 1 2021 eindexamen centraal examen

Vmbo KB

normering n-term vmbo kb tijdvak 1 2021 eindexamen centraal examen

Vmbo tl/gl

normering n-term vmbo gl tl tijdvak 1 2021 eindexamen centraal examen