Cum laude slagen voor je eindexamen: hoe doe je dat?

Je hebt van die leerlingen die met de hakken over de sloot slagen voor hun eindexamen. Maar er is ook nog een andere categorie: leerlingen die het voor elkaar krijgen om cum laude te slagen. Hen lukt het om met heel hoge cijfers te slagen. En dat verdient dan ook een eervolle vermelding. Heb jij hoge cijfers? Check in dit blog of je cum laude kan slagen (kan op vmbo, havo en vwo)!

Cum laude slagen voor je eindexamen hoe doe je dat

Wat betekent cum laude?

Cum laude is Latijn en betekent letterlijk “met lof”. Het staat voor een eervolle vermelding die voorheen alleen werd toegekend op universiteiten en hogescholen. Maar ook op de middelbare school kan je tegenwoordig dus cum laude slagen. Wat voor cijfers je moet halen, is wel per opleiding verschillend. Met een cum laude vermelding krijgen de beste leerlingen een erkenning voor de prestatie die zij geleverd hebben. Naast het feit dat je er zelf gewoon trots op kunt zijn als je cum laude geslaagd bent, kan het je ook helpen om toegelaten te worden op je vervolgopleiding. Zeker als het een opleiding betreft waar niet onbeperkt leerlingen bij worden toegelaten. Cum laude geslaagde leerlingen hebben dan soms voorrang op leerlingen die deze vermelding niet gekregen hebben.

Wanneer ben je op het vwo cum laude geslaagd?

Om op het vwo cum laude te slagen moet je aan de volgende eisen voldoen. Allereerst moet het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger zijn. Ook mag je voor geen enkel vak een cijfer lager dan een 7,0 hebben. Niet elk vak telt mee bij de berekening. Het gaat in dit geval om:

  • de gemeenschappelijke vakken uit je profiel
  • de vakken uit het profieldeel
  • het vak uit het vrije deel waarvoor je het hoogste cijfer hebt gehaald
  • het combinatiecijfer

Bij het combinatiecijfer geldt nog als extra voorwaarde dat de individuele cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7,0 mogen zijn. Doe je eindexamen in 1 of meer extra vakken? Die worden voor de berekening buiten beschouwing gelaten. Ook het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor de bepaling of je cum laude geslaagd bent.

Wanneer slaag je cum laude op de havo?

Ook hier moet het gemiddelde cijfer voor de vakken uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel minimaal een 8,0 zijn. Bij 7,99 gemiddeld ben je helaas dus niet cum laude geslaagd. Ook mag geen enkel eindcijfer lager dan een 6,0 zijn. Ook het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6,0 maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan een 6,0. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening en ook het cijfer voor de rekentoets telt niet mee.

Cum laude slagen op het vmbo

Als je cum laude wilt slagen op het vmbo gelden er twee verschillende eisen, afhankelijk van of je vmbo gl/tl of vmbo bb/kb doet.

Bij vmbo gl/tl moet je minimaal een 8,0 gemiddeld halen voor de cijfers uit het gemeenschappelijke deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Je laagste cijfer mag maximaal een 6,0 zijn en voor het combinatiecijfer moet je minimaal een 6,0 gemiddeld staan (een onvoldoende voor een van deze vakken is dus niet erg, mits gemiddeld gecompenseerd naar minimaal een 6,0). Eventuele extra vakken en het cijfer voor de rekentoets worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Bij vmbo bb/kb ben je cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

  • Je gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 8,0 zijn en wordt berekend op basis van je eindcijfers voor je beroepsgerichte profielvak, de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer in het vrije deel.
  • Voor alle andere vakken die meetellen bij het bepalen van de uitslag (Nederlands, Engels en Maatschappijleer) mag je niet lager dan een 6,0 gehaald hebben.
  • Bij je combinatiecijfer geldt bovendien nog dat de samenstellende onderdelen (beroepsgerichte keuzevakken) allemaal wel lager mogen zijn dan een 6,0, zolang het gemiddelde combinatiecijfer minimaal een 6,0 is.
  • Bij de bepaling tellen eventuele extra vakken niet mee en ook het cijfer dat je voor de rekentoets hebt behaald, wordt buiten beschouwing gelaten.

Zo. Nu weet je precies per opleiding welke cijfers je moet behalen om cum laude te slagen. Als je je schoolexamens hebt gehad, kan je dus uitrekenen welk cijfer je minimaal moet halen op je centraal examen. Wil je weten hoe je nu zou scoren? Maak dan een oud eindexamen en bepaal je cijfer met onze cijfertool.

Ga jij ervoor? Heel veel succes!