Examen vwo wiskunde C halen met Examenbundel

Kun jij de wiskunde een plek geven in de wereld om ons heen? Rekenen met formules en letters in concrete contexten en voorstelbare situaties, de vraag analyseren en logisch nadenken en redeneren? Het is stof die op het examen vwo wiskunde C wordt getoetst. Examenbundel vwo Wiskunde C inclusief de gratis digitale leer- en oefenomgeving mijn.examenbundel.nl is volledig toegespitst op het komende eindexamen. Je oefent zelfstandig, in je eigen tijd en tempo, met opgaven per examenonderwerp en oude examens vwo wiskunde C. Het helpt je om een goed cijfer voor wiskunde C te halen. 

Examenbundel neemt stress voor het vwo-examen wiskunde C weg 

Examenbundel vwo Wiskunde C met de digitale leer- en oefenomgeving is méér dan alleen oude examens vwo wiskunde C. Je test je kennis en vaardigheid met oefenopgaven over rekenen en algebra, telproblemen en lineaire, kwadratische en machtsfuncties. Ook examenonderwerpen als exponentiële en logaritmische functies, veranderingen en rijen, vorm en ruimte worden getoetst. De Examenbundel neemt stress voor het vwo-examen wiskunde C bij je weg en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Oriëntatietoets over onderwerpen die op het eindexamen worden geëxamineerd.
  • Per examenonderwerp een aantal (bewerkte) examenopgaven, met hints, uitwerkingen en antwoorden met uitleg door vakdocenten.
  • Enkele complete, oude examens vwo wiskunde C, met hints, uitwerkingen en antwoorden. 
  • Stappenplan voor optimaal gebruik van Examenbundel vwo Wiskunde C. 
  • Tabellen om je cijfer te berekenen na het maken van de oefenexamens.
  • Onderwerpenregister, examenwerkwoorden en afrondregels.

 

Zes oude examens vwo wiskunde C om goed te oefenen 

Het centraal examen vwo wiskunde C heeft betrekking op vijf hoofdonderwerpen: algebra en tellen, verbanden, veranderingen, logisch redeneren en vorm en ruimte. Je moet kennis hebben van de rol van wiskunde in de maatschappij en je kunt deze in cultuurhistorische contexten plaatsen. Daarnaast beheers je de bij het wiskunde C-examen vwo passende wiskundige vaardigheden. Het vwo-examen wiskunde C wordt afgenomen met open vragen.

Examenbundel bevat oefenopgaven per examenonderwerp en zes oude examens vwo wiskunde C, met hints en uitwerkingen. Het oefenen met oude vwo-examens wiskunde C geeft je inzicht in het niveau, het soort vragen en de vraagstelling op het eindexamen. Je leert omgaan met de beschikbare tijd voor het centraal examen vwo wiskunde C. Wil je weten of je de examenstof beheerst? Vul je resultaten in op mijn.examenbundel.nl en zie meteen wat je al beheerst en welke onderwerpen je meer moet oefenen.

Mooi examencijfer door gebruik Examenbundel vwo Wiskunde C

Examenbundel vwo Wiskunde C en Samengevat vwo Wiskunde C helpen je aan een mooi cijfer voor het vwo-examen wiskunde C. Gebruik daarnaast Zeker Slagen!, zodat je tijd overhoudt voor leuke andere dingen.