Examen vwo wiskunde B halen met Samengevat

Je wilt natuurlijk slagen voor het examen vwo wiskunde B, maar hoe weet je zeker dat je alle stof beheerst en kunt toepassen? Samengevat vwo Wiskunde B biedt uitkomt. Het boek bevat perfecte samenvattingen van alle onderwerpen die op het examen worden getoetst, kort en overzichtelijk weergegeven. Daarnaast krijg je informatie over het gebruik van de grafische rekenmachines (TI-84 en Casio) die op het vwo-examen wiskunde B zijn toegestaan. De bijlagen bevatten de afrondregels bij het examen wiskunde B, examenwoorden en een formulekaart voor bij het centraal examen. Achter in Samengevat bevindt zich een trefwoordenregister om snel begrippen en termen op te zoeken.    

Samengevat sluit aan op de actuele eisen van het vwo-examen wiskunde B 

Samengevat is vernieuwd en aangepast aan de actuele eisen voor het examen vwo wiskunde B. In het eerste hoofdstuk worden de algebraïsche vaardigheden behandeld, gevolgd door alle soorten functies en grafieken (lineaire, machts-, wortel-, gebroken, absolute, exponentiële, logaritmische en periodieke functies), differentiëren en integreren. Het examenonderwerp meetkunde en cirkels wordt duidelijk samengevat, met een overzicht van bekende meetkunde, vectoren, bewegingsvergelijkingen en cirkels.

Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting op de linkerpagina en enkele denkactiviteiten op de rechterpagina. Bij deze complexe opgaven moet je zelfstandig meerdere denkstappen nemen om het geschetste probleem op te lossen. De oplossingen worden direct na de opgaven vermeld. De denkactiviteiten sluiten goed aan bij de opgaven van de schoolexamens en het centraal examen vwo wiskunde B.     

 

Alle onderwerpen voor het examen vwo wiskunde B behandeld

Met Samengevat bereid je je zelfstandig voor op het vwo-examen wiskunde B. Je krijgt uitleg over hoe met het boek te werken. Elke linker- en rechterbladzijde vormen één geheel. Links staan de begrippen vermeld, rechts worden deze begrippen nader toegelicht. Boomdiagrammen op de linkerpagina laten de onderlinge relaties van begrippen zien. Als je de begrippen nog onvoldoende kent of beheerst, kun je de nadere informatie op de rechterpagina raadplegen. 

Samengevat is afgestemd op de hoofdonderwerpen voor het examen vwo wiskunde B: formules, functies en grafieken, differentiaal- en integraalrekening, goniometrische functies en meetkunde met coördinaten. In het boek worden hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. Je krijgt hierdoor een beter inzicht in de grote lijnen van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.  

Optimale examenvoorbereiding met Samengevat en Examenbundel

Gecombineerd met Examenbundel vwo Wiskunde B vormt Samengevat de ideale voorbereiding op het examen vwo wiskunde B. Zeker Slagen! helpt je om effectief te leren en plannen.