Examen vwo maatschappijwetenschapen halen met Samengevat

Het vak maatschappijwetenschappen staat bekend om de grote hoeveelheid lastige theorie. Dan komt het goed van pas dat er een boek is, waarin alle stof voor het examen vwo maatschappijwetenschappen beknopt en overzichtelijk is samengevat. Naast het uitleggen, schematiseren en verduidelijken van de theorie, geeft Samengevat vwo Maatschappijwetenschappen handige leertips en modellen politieke besluitvorming. De stof is ingedeeld op basis van de domeinen, subdomeinen en kernconcepten die voor het vwo-examen maatschappijwetenschappen van belang zijn. Specifiek de hoofdonderwerpen vorming, verhouding, binding en verandering. 

Perfecte samenvattingen van vwo-examenstof maatschappijwetenschappen

In Samengevat worden de hoofd- en kernconcepten, relevante theorieën en maatschappelijke fenomenen en veranderingen kort, duidelijk en systematisch weergegeven. Onderwerpen als macht en gezag, socialisatie, internationale conflicten en samenwerking, overheidsbeleid ten aanzien van het buitenland en sociale cohesie komen aan bod. Net als voor het maatschappijwetenschappenexamen vwo belangrijke onderdelen als politieke instituties en representatie, standpunten van politieke partijen en veranderingsprocessen als rationalisering, individualisering, institutionalisering, staatsvorming, democratisering en globalisering.

Met Samengevat heb je een compleet overzicht van alle leerstof voor het mondelinge en centraal examen vwo maatschappijwetenschappen in handen. Je leert zelfstandig, waarbij je in korte tijd veel stof voor het examen kunt herhalen en overzien. Het boek biedt een helder overzicht van essentiële rijtjes, verduidelijkende voorbeelden en geeft je inzicht in de verschillende onderwerpen voor het vwo-examen maatschappijwetenschappen.

 

Leerschema’s en tips voor het examen vwo maatschappijwetenschappen

Samengevat is geheel vernieuwd en sluit volledig aan op het programma voor het examen vwo maatschappijwetenschappen. Je krijgt uitleg over hoe het boek te gebruiken en leertips, bijvoorbeeld om alle lesstof aan alledaagse voorbeelden te koppelen en definities in eigen woorden te kunnen uitleggen. Hierdoor onthoud je de definities beter. De hulpschema’s in Samengevat helpen je hierbij. 

Elk van de vier concepten (vorming, verhouding, binding en verandering) die in Samengevat worden behandeld, beginnen met een leerschema. De begrippen van ieder domein worden aan het eind op een rij uitgelegd. In het register achter in het boek kun je de begrippen snel opzoeken, om even vlot bij de juiste informatie te komen. 

De beste examenvoorbereiding met Samengevat en Examenbundel

Het programma voor het examen vwo maatschappijwetenschappen gaat ervan uit dat je alle kennis van het vak maatschappijleer nog paraat hebt, ook al wordt er op het examen niet expliciet naar gevraagd. Gecombineerd met Examenbundel havo Maatschappijwetenschappen (om te oefenen) en Zeker Slagen! (om effectief te leren en plannen), heb je de beste voorbereiding op het vwo-examen maatschappijwetenschappen.