Examen vwo Frans halen met Examenidioom

Met Examenidioom Frans vwo haal je een goed cijfer voor je examen vwo Frans. Het boek sluit qua inhoud en opzet volledig aan bij het examenprogramma en is ideaal voor zelfstudie. De ruim duizend Franse woorden zijn in zinnen weergegeven, zodat je de betekenis van het woord duidelijk in de context ziet. Je leert en oefent met woorden voor passief (lezen en luisteren) en actief taalgebruik (spreken en schrijven). Het Examenidioom is jouw beste voorbereiding op het vwo-examen Frans en neemt alle examenstress bij je weg. 

Passief en actief taalgebruik op niveau voor het examen vwo Frans 

Examenidioom vwo Frans zorgt ervoor dat jouw schrijf-, spreek- en leesvaardigheid op het vereiste niveau komen voor het naderende examen vwo Frans. Op het school- en eindexamen worden jouw receptieve en productieve vaardigheden getoetst. Examenbundel volgt deze lijn met aparte lijsten voor receptieve woorden (voor luisteren en lezen) en productieve woorden (voor spreken en schrijven). Er zijn per hoofdstuk in het boek twee opdrachten opgenomen om beide vaardigheden te toetsen. Op deze wijze weet je of je goed onderweg bent voor een mooi cijfer voor het vwo-examen Frans. 

 

Het vwo-examen Frans tegemoet met beheersing van ruim duizend woorden 

Examenidioom Frans vwo bestaat uit 20 hoofdstukken, waarbij het idioom thematisch is gerangschikt. De gekozen thema’s beslaan de meest voorkomende onderwerpen in de teksten op het centraal examen vwo Frans. Bovendien wordt in een aantal hoofdstukken specifiek aandacht besteed aan idioom, dat beheerst moet worden om de Franse teksten goed te kunnen begrijpen. Woorden die omvang of gradatie aangeven en verbindingswoorden behoren tot deze categorie. Aan de hand van taalhandelingen leer je je correct en gevarieerd uit te drukken in bepaalde situaties. Om de vijf hoofdstukken wordt een belangrijk woordveld onder de loep genomen.

  • Elk hoofdstuk bevat een receptieve lijst van 40 woorden, gerelateerd aan het examen vwo Frans.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau A2/B1) per hoofdstuk, met minimaal vier varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid Frans vwo).
  • Alfabetische woordenlijsten Frans en Nederlands, om snel woorden op te zoeken. 

Slagen voor het examen vwo Frans met Examenidioom en Examenbundel 

Slagen voor het examen vwo Frans doe je met Examenidioom Frans vwo, in combinatie met Examenbundel vwo Frans en Zeker Slagen! voor effectief leren en plannen. Met deze bronnen heb je de perfecte voorbereiding op het vwo-examen Frans.