Examen vwo Engels halen met Examenidioom

Twijfel je of je woordenschat in de Engelse taal groot genoeg is om te slagen voor het examen vwo Engels? Examenbundel Engels vwo geeft je de zekerheid dat je vocabulaire op peil is om een mooi cijfer te halen voor het vwo-examen Engels. De meer dan duizend Engelse woorden worden thematisch en met begrijpelijke voorbeeldzinnen aangeboden, zodat je de betekenis van elk woord in een duidelijke context ziet. De Examenbundel bevat alle voor het vwo-eindexamen Engels belangrijke signaalwoorden, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, verbindingswoorden en woorden die omvang of gradatie aangeven. Jouw gespreks-, schrijf- en leesvaardigheid Engels komt hiermee op niveau. 

Woordenschat op niveau brengen voor het examen vwo Engels

Examenidioom vwo Engels is jouw ideale hulp om je woordenschat in de Engelse taal uit te breiden. Je leert en oefent zelfstandig voor het examen vwo Engels, in je eigen tijd en tempo. Het boek maakt een duidelijk onderscheid tussen idioom Engels dat passief moet worden beheerst (voor lezen en luisteren) en Engelse woorden die je in de spreek- en schrijftaal actief gebruikt. Dit wordt respectievelijk receptieve en productieve taalvaardigheid genoemd. 

Het Examenidioom heeft aparte woordenlijsten Engels, voor enerzijds receptieve woorden (voor lezen en luisteren) en anderzijds productieve woorden (voor schrijven en spreken). Je kunt per hoofdstuk beide vaardigheden toetsen aan de hand van opdrachten.

 

 

Meer dan duizend woorden beheersen voor het vwo-examen Engels

Examenbundel Engels vwo bestaat uit 20 hoofdstukken, die thematisch zijn ingedeeld en aansluiten op de meest voorkomende teksten op het centraal examen vwo Engels. De themakeuze past ook bij de profielen Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Het Examenidioom bevat algemene tips en heeft daarnaast de volgende inhoud: 

  • Elk hoofdstuk bevat een receptieve lijst van 40 woorden, gerelateerd aan het examen vwo Engels.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Elk vijfde hoofdstuk neemt een belangrijk woordveld onder de loep.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau B2) per hoofdstuk, met minimaal vier varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid Engels vwo).
  • Alfabetische woordenlijsten Engels en Nederlands, om snel woorden op te zoeken. 

Geen stress voor het examen vwo Engels met Examenidioom 

Wil je geen examenstress? Kies dan voor Examenidioom Engels vwo in combinatie met Examenbundel vwo Engels en Zeker Slagen! om vol zelfvertrouwen het examen vwo Engels in te gaan. Een goed cijfer ligt na gebruik van deze hulpmiddelen op je te wachten!