Examen vwo biologie halen met Samengevat

Denk jij dat je voldoende weet om te slagen voor het examen vwo biologie, of twijfel je nog of je alle examenstof al kent? Samengevat vwo Biologie neemt alle twijfels bij je weg. Het boek bevat perfecte samenvattingen van alle leerstof voor het vwo-examen biologie. En méér. Naast de theorie over de hoofdonderwerpen zelfregulatie, zelforganisatie, interactie, reproductie en evolutie komen de vaardigheden aan bod. Je krijgt uitleg over de samenhang tussen de hoofdstukken en subdomeinen en je vindt achter in het boek een handig trefwoordenregister om begrippen en onderwerpen snel op te zoeken.  

Alle stof voor het vwo-examen biologie doornemen, herhalen en overzien

Samengevat is geschikt om naast elke lesmethode te gebruiken. Het ideale uittreksel stelt je in staat om snel en overzichtelijk alle stof voor het examen vwo biologie door te nemen, te herhalen en te overzien. De vernieuwde uitgave is aangepast aan de actuele exameneisen. In het boek wordt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken gemaakt. Hierdoor krijg je een beter inzicht in de grote lijnen van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen voor het biologie-examen vwo. 

Samengevat heeft alle examenstof in één boek. De hoofdstukken volgen de onderwerpen voor het vwo-examen biologie: cellen, organen en orgaanstelsels, voortplanting en ontwikkeling, erfelijkheid, celcyclus en DNA, genexpressie, RNA en eiwitsynthese, evolutie en ecosystemen. Daarmee ben je er nog niet. Het boek besteedt ook aandacht aan voeding en vertering, bloedsomloop, gaswisseling, lever en nieren, gedrag en seksualiteit, oog en andere zintuigen, zenuwstelsel en spieren, hormonale regeling, huid en immuniteit. De rol van scheikunde en natuurkunde bij biologie wordt tevens behandeld. 

 

Systematisch op niveau komen voor het examen vwo biologie

Je krijgt aan het begin van Samengevat uitleg over de systematiek van het boek. Elke linker- en rechterpagina horen bij elkaar. Links worden de begrippen kort vermeld, rechts worden de begrippen toegelicht met definities, illustraties of voorbeelden. De boomdiagrammen op de linkerbladzijde laten de onderlinge verbanden tussen de begrippen zien. Het dient als een checklist om snel na te gaan of je de onderwerpen voor het examen vwo biologie beheerst. De informatie op de rechterbladzijde helpt als je de begrippen en onderwerpen nog onvoldoende kent of kunt toepassen. 

Samengevat vwo Biologie combineren met Examenbundel 

Met Samengevat bereid je je zelfstandig voor op het examen vwo biologie. Examenbundel vwo Biologie helpt je daarnaast om te oefenen met opgaven en oude vwo-examens biologie. Met Zeker Slagen! leer en plan je bovendien effectief.