Examen vmbo-gt/mavo wiskunde halen met Examenbundel

Wil je er op kunnen vertrouwen dat je over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikt om met succes het examen vmbo-gt/mavo wiskunde te maken? Met Examenbundel vmbo-gt/mavo wiskunde krijg je deze zekerheid. Deze bron helpt je om alle examenstof te beheersen en te oefenen met opgaven en oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde, in het bijzonder de leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je weet zeker dat je alles voor het vmbo-gt/mavo-examen wiskunde onder de knie hebt en een goed cijfer haalt. 

 

Alle stof voor wiskunde-examen vmbo-gt/mavo behandeld en getoetst 

Het examen vmbo-gt/mavo wiskunde wordt afgenomen met enkele open vragen en voor het grootste deel meerkeuzevragen. Examenbundel vmbo-gt/mavo Wiskunde bevat alle stof voor het examen en voldoet aan de laatste exameneisen, zodat je zeker weet dat je niets mist. De Examenbundel is veel meer dan oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde. Je krijgt allerlei tips en hints, een oriëntatietoets, oefeningen op onderwerp en vmbo-gt/mavo-examens wiskunde met uitwerkingen, antwoorden en toelichtingen. En je krijgt er een online leer- en oefenomgeving bij. Op je persoonlijke dashboard zie je precies hoe je ervoor staat. En je kunt gericht leren (met uitlegvideo's bijvoorbeeld) en oefenen per onderwerp.

De Examenbundel bevat de volgende onderdelen:

  • Oriëntatietoets om te zien wat je wel en niet kent voor het examen vmbo-gt/mavo wiskunde.
  • Per onderwerp aantal (bewerkte) examenopgaven, met uitwerkingen, antwoorden en toelichtingen.
  • Vijf complete, recente examens vmbo-gt/mavo wiskunde, met hints en uitwerkingen.
  • Stappenplan voor doelmatig gebruik van Examenbundel vmbo-gt/mavo Wiskunde.

 

 

Oefenen met oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde als goede voorbereiding 

Het centraal examen vmbo-gt/mavo wiskunde bestaat uit de hoofdonderwerpen algebraïsche verbanden, meetkunde en rekenen, meten en schatten. Er wordt verwacht dat je technieken op verschillende verbanden kan toepassen en daarbij formules kunt hanteren. Daarnaast kun je complexe rekentechnieken verrichten met behulp van de rekenmachine en meetkundige technieken gebruiken. Oefenen met oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde is een uitstekende voorbereiding op het eindexamen.

Examenbundel bevat recente wiskunde-examens voor vmbo-gt/mavo wiskunde, compleet met hints en uitwerkingen. Je raakt hierdoor vertrouwd met het maken van eindexamens, zowel qua vraagstelling, inhoud als tijdsduur. De oude examens vmbo-gt/mavo wiskunde zijn van hetzelfde niveau als het komende centraal examen. Bereken op mijn.examenbundel.nl eenvoudig jouw behaalde cijfer.

Examen vmbo-gt/mavo wiskunde? Gebruik Examenbundel en Samengevat 

Het gebruik van Examenbundel vmbo-gt/mavo Wiskunde neemt alle examenstress bij je weg. Combineer deze bundel met Samengevat vmbo-kgt Wiskunde en Zeker Slagen! om zo goed mogelijk voor de dag te komen op het centraal examen vmbo-gt/mavo wiskunde. Om daarna de vlag te kunnen uithangen.