Examen vmbo-gt/mavo Nederlands halen met Examenbundel

Wil je in je eigen tijd en tempo je optimaal voorbereiden op het examen vmbo-gt/mavo Nederlands? Maak dan gebruik van Examenbundel vmbo-gt/mavo Nederlands met de gratis online oefen- en leeromgeving mijn.examenbundel.nl. Je verbetert met Examenbundel je leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, de twee hoofdonderwerpen op het eindexamen vmbo-gt/mavo Nederlands. De Examenbundel bevat alle stof die op het centraal examen wordt geëxamineerd. Zo weet je zeker dat je slaagt voor het vmbo-gt/mavo-examen Nederlands.

Examenbundel voldoet aan de eisen van vmbo-gt/mavo-examen Nederlands 

Examenbundel vmbo-gt/mavo Nederlands geeft je tips voor het maken van het examen vmbo-gt/mavo Nederlands. De theorie is gelardeerd met oefenopgaven over tekstsoorten, moeilijke woorden, beeld en opmaak, feiten en meningen, tekstindeling, tekstrelaties en signaalwoorden. Je vindt oude examens vmbo-gt/mavo Nederlands met uitwerkingen en toelichtingen bij de antwoorden. De Examenbundel voldoet aan de actuele exameneisen en bestaat uit: 

  • Twee oriëntatietoetsen (leesvaardigheid en schrijfvaardigheid) om je examenstofkennis te toetsen. 
  • Overzicht van de theorie die je voor het eindexamen nodig hebt, met oefenopgaven en antwoorden.
  • Lijst met begrippen die van belang zijn voor het examen vmbo-gt/mavo Nederlands. 
  • Oude vmbo-gt/mavo-examens Nederlands, met uitwerkingen en uitgebreide toelichtingen. 
  • Stappenplan voor optimaal gebruik van Examenbundel vmbo-gt/mavo Nederlands.

 

Oude examens vmbo-gt/mavo Nederlands: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid

Op het examen vmbo-gt/mavo Nederlands staan de onderdelen leesvaardigheid en schrijfvaardigheid centraal. Het is van belang om volledige zinnen te maken, met een goede zinsopbouw en interpunctie. Scan op het eindexamen eerst de tekst, lees deze vervolgens goed door en beantwoord daarna de vragen. Oude examens vmbo-gt/mavo Nederlands geven je inzicht in hoe het eindexamen is opgebouwd, met welk soort vragen en van welk niveau. Deze ervaring komt je goed van pas bij het komende examen vmbo-gt/mavo Nederlands.

Met oude examens vmbo-gt/mavo Nederlands test je of je de examenstof voldoende beheerst. Je traint je concentratie- en uithoudingsvermogen, waarbij je alle examenvragen binnen de gestelde tijd dient te beantwoorden. In de online leer- en oefenomgeving kun je gemaakte examens scoren. Op jouw persoonlijke dashboard zie je precies hoe je ervoor staat!

Examenbundel vmbo-gt/mavo Nederlands combineren met Samengevat

Examenbundel vmbo-gt/mavo Nederlands geeft je het vertrouwen om te slagen voor het examen. Gebruik er Samengevat vmbo Nederlands bij. In dit boek zijn de leerstof en vaardigheden voor het examen vmbo-gt/mavo Nederlands weergegeven, met uitleg bij elk onderdeel. Zeker Slagen! laat je sneller leren. Met deze bronnen maak je je op voor een mooi examencijfer.