Examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde halen met Samengevat

Wil je een grotere kans van slagen hebben voor het examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde? Samengevat biedt je een beknopt en helder overzicht van alle examenstof. Het nieuwe theorieboek stelt je in staat om in korte tijd grote hoeveelheden stof voor het vmbo-examen maatschappijkunde te herhalen en te overzien. Je krijgt een beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en in het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Samengevat bevat naast perfecte samenvattingen voorbeelden van oude examens vmbo-gt/mavo maatschappijkunde, een begrippenlijst en een register.

Alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde in één boek

Het boek Samengevat sluit naadloos aan op het actuele programma voor het examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde. De examenstof wordt kort en systematisch weergegeven. Het boek is ingedeeld aan de hand van de onderwerpen voor het vmbo-gt/mavo-examen maatschappijkunde. De domeinen politiek en beleid, criminaliteit en rechtstaat en analyse van een maatschappelijk vraagstuk komen achtereenvolgens aan de orde. Het boek is te gebruiken naast elke lesmethode.

Samengevat behandelt kernachtig en duidelijk alle onderwerpen voor het vmbo-gt/mavo-examen maatschappijkunde. De onderwerpen worden omlijst met voorbeelden, die door de afwijkende achtergrondkleur goed te onderscheiden zijn van de theorie. Alle examenstof is eenvoudig te vinden aan de hand van de globale inhoudsopgave voor in het boek en de gedetailleerde inhoudsopgaven per hoofdstuk. Het register achter in het boek helpt je om snel specifieke begrippen of onderwerpen te vinden.

 

Zelfstandig voorbereiden op het vmbo-gt/mavo-examen maatschappijkunde

Samengevat bevat alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde in één overzichtelijk boek. Je bereidt je zelfstandig voor op het examen, in je eigen tijd en tempo. Het is vrijwel niet meer nodig om zelf samenvattingen te maken en je weet precies wat je moet kennen voor het vmbo-examen maatschappijkunde.

Met Samengevat kom je precies te weten hoe de Nederlandse parlementaire democratie is ingericht, hoe politieke besluitvorming verloopt en wat voor politieke partijen en stromingen er zijn. Je herhaalt de examenstof over criminaliteit, rechtstaat en overheidsbeleid en je krijgt inzicht in maatschappelijke vraagstukken en de rol van de media. Het is de ideale voorbereiding op het examen vmbo-gt/mavo maatschappijkunde. 

Samengevat en Examenbundel: jouw pad naar een goed examencijfer

Samengevat vormt samen met Examenbundel vmbo-gt/mavo Maatschappijkunde jouw pad naar succes op het vmbo-examen maatschappijkunde. Samengevat behandelt de theorie, terwijl de Examenbundel je laat oefenen met opgaven en oude examens vmbo-gt/mavo maatschappijkunde. Wil je bovendien effectief leren en plannen, om ook tijd over te houden voor leuke privédingen? Zeker Slagen! is voor jou gemaakt.