Examen vmbo-gt/mavo geschiedenis halen met Examenbundel

Kun jij de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting vanaf 1848 beschrijven? Heb je voldoende kennis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum, de periode na 1945 met de Koude Oorlog en de komst van de nieuwe wereldorde? Examenbundel vmbo-gt/mavo Geschiedenis behandelt en toetst alle examenstof en geeft je zekerheid dat jouw kennis, inzicht en vaardigheid op het goede niveau zijn. Je legt hiermee een stevige basis voor een hoog cijfer voor je examen vmbo-gt/mavo geschiedenis en staatsinrichting. 

Examenbundel beste voorbereiding op examen geschiedenis vmbo-gt/mavo 

Examenbundel vmbo-gt/mavo Geschiedenis is jouw beste voorbereiding op het centraal examen vmbo-gt/mavo geschiedenis en staatsinrichting. Je krijgt algemene informatie over het eindexamen en leert je belangrijke vaardigheden voor het maken van de examenvragen. Je vindt een lijst met historische begrippen, oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis en een stappenplan voor het gebruik van de Examenbundel. Ook krijg je gratis toegang tot mijn.examenbundel.nl. Op jouw online dashboard zie je meteen hoe je ervoor staat. En je kun er gericht leren en oefenen op onderwerp!

Wat er nog meer bij de Examenbundel zit:

  • Voorbeelden van vraagtypen die je op het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis kunt verwachten.
  • Twee oriëntatietoetsen over de twee hoofdonderwerpen om vooraf je kennis te testen.
  • Oefenvragen (per onderdeel) en examenvragen om zelfstandig mee te oefenen.
  • Volledige, oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis, met uitwerkingen, antwoorden en uitleg. 
  • Chronologisch overzicht, een overzicht van relevante personen en nuttige websites.

 

Oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis helpen voor een goed cijfer

Het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis gaat over twee hoofdonderwerpen: staatsinrichting van Nederland (vanaf 1848) en historisch overzicht (vanaf 1900). Het historisch overzicht bevat twee verrijkingsdelen: het communisme in de Sovjetunie (1917-1941) en Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949). Je krijgt op het eindexamen vmbo-gt/mavo geschiedenis een bronnenboekje en een boekje met circa 45 vragen.  

Oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis zijn in vele opzichten hét hulpmiddel om een hoog cijfer op je eindexamen te halen. Je krijgt inzicht in de wijze van examineren, de soort vragen, de vraagstelling en de maximale tijd om alle examenvragen te beantwoorden. Met oude geschiedenisexamens vmbo-gt/mavo test je je kennis en vaardigheid. Check op mijn.examenbundel.nl eenvoudig hoe je op (onderdelen van) jouw gemaakte examens hebt gescoord!

Zeker slagen voor het examen vmbo-gt/mavo geschiedenis

Examenbundel vmbo-gt/mavo geschiedenis voldoet aan de laatste exameneisen. Je studeert effectief en efficiënt en je oefent met echte, oude examens vmbo-gt/mavo geschiedenis, met uitleg en toelichting van docenten en vakspecialisten. Combineer de Examenbundel met Samengevat vmbo-gt/mavo Geschiedenis en Zeker Slagen! om niets aan het toeval over te laten. Met deze bronnen slaag je zeker voor het vmbo-gt/mavo-examen geschiedenis.