Examen vmbo Frans halen met Examenidioom

Om te slagen voor het examen vmbo Frans ontkom je helaas niet aan het leren van Franse woorden. Examenidioom Frans vmbo geeft je de beste voorbereiding op het vmbo-examen Frans. De inhoud sluit volledig aan bij de examenstof en zorgt ervoor dat je je woordenschat in de Franse taal uitbreidt. Als je de noodzakelijke Franse woorden kent, begrijp je de examenteksten sneller, spreek je beter Frans en schrijf je gemakkelijker Franse teksten. Kies net als vele andere scholieren voor het Examenidioom vmbo Frans en beloon jezelf met een goed examencijfer. 

Meer dan duizend woorden als oefening voor het examen vmbo Frans 

Examenbundel vmbo Frans bevat meer dan duizend idioomwoorden, die gepresenteerd worden in reële, begrijpelijke voorbeeldzinnen. Je ziet hierdoor de betekenis van elk Frans woord in de context. Het boek maakt een onderscheid tussen woorden die je passief moet beheersen voor luisteren en lezen van Franse teksten (receptieve woorden) en woorden die je actief moet beheersen voor spreken en schrijven (productieve woorden). 

De voor het examen vmbo Frans belangrijke Franse woorden worden gescheiden aangeboden in de vorm van een receptieve en productieve lijst. Per hoofdstuk zijn twee opdrachten opgenomen: één opdracht voor passief taalgebruik en één opdracht voor actief taalgebruik.

 

Woorden voor tekstbegrip en onderwerpen op het vmbo-examen Frans 

Examenbundel Frans vmbo bevat 19 hoofdstukken, die thematisch zijn ingedeeld en gericht zijn op de meest voorkomende onderwerpen voor het examen vmbo Frans. Daarnaast wordt er in een aantal hoofdstukken aandacht besteed aan idioom Frans, dat je moet beheersen om Franse teksten te kunnen begrijpen. Denk aan verbindingswoorden of woorden die gradatie of omvang aangeven. In het laatste hoofdstuk van het Examenidioom vmbo Frans is een herhaling van de eerdere taalhandelingen opgenomen. Het boek bestaat naast algemene tips uit de volgende specifieke onderdelen:

  • Per hoofdstuk een lijst van 40 receptieve woorden, gerelateerd aan het examen vmbo Frans.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden, voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau A2) per hoofdstuk, met minimaal twee varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid Frans vmbo).
  • Cartoons die Franse woorden en taalhandelingen bevatten. 
  • Alfabetische woordenlijsten Frans en Nederlands, om snel woorden op te zoeken. 

Examenidioom vmbo Frans vormt onmisbare combinatie met Examenbundel 

Examenidioom Frans vmbo vormt een onmisbare combinatie met Examenbundel vmbo Frans en Zeker Slagen! voor effectief leren en plannen voor het examen vmbo Frans. Een hoog cijfer en slagen voor Frans komt hiermee binnen handbereik.