Examen vmbo-gt/mavo economie halen met Examenbundel

Heb je voldoende inzicht in het consumentengedrag en kun je de functies van geld, lenen en sparen toepassen in een specifieke casus? Begrijp je het producentengedrag, de rol van de overheid en de internationale economische betrekkingen? Het zijn onderwerpen die terugkomen op het centraal examen vmbo-gt/mavo economie. Met Examenbundel vmbo-gt/mavo Economie breng je je kennis, inzicht en vaardigheid op het vereiste niveau. De populaire bundel met online oefen- en leeromgeving voldoet aan de actuele exameneisen en is de perfecte opstap naar een hoog cijfer voor economie.           

Examentraining met Examenbundel vmbo-gt/mavo economie  

Examenbundel vmbo-gt/mavo Economie stelt je in staat om in je eigen tijd en tempo te studeren en oefenen voor het economie-examen vmbo-gt/mavo. Je krijgt handige tips en duidelijke uitleg over de soorten examenvragen. Je oefent op onderwerp en je toetst je kennis en inzicht  met oude examens vmbo-gt/mavo economie, compleet met uitwerkingen en antwoorden met toelichtingen. De Examenbundel omvat:   

  • Oriëntatietoets (net zo groot als een examen) om te zien wat je wel en niet weet.
  • Examentraining praktijk: type vragen met voorbeelden die je op het eindexamen kunt verwachten. 
  • Per examenonderwerp (bewerkte) examenopgaven met uitwerkingen, antwoorden en toelichtingen.
  • Vier complete, oude examens vmbo-gt/mavo economie met uitwerkingen en uitleg bij de antwoorden. 
  • Stappenplan om doelmatig te werken met Examenbundel vmbo-gt/mavo Economie 2021/2022.
  • Een online leer- en oefenomgeving met jouw persoonlijke dashboard om resultaten in te zien.

 

Kennis verrijken en inzicht opdoen met oude examens vmbo-gt/mavo economie 

Op het examen vmbo-gt/mavo economie worden vijf hoofdonderwerpen getoetst: consumptie, arbeid en productie, overheid en bestuur, internationale ontwikkelingen en verrijkingsstof. Je kunt vele typen vragen verwachten. Van meerkeuzevragen, volgordevragen, vragen met een invultekst en vragen met een aantal beweringen tot argumentatievragen, rekenvragen, reproductievragen en vragen over economische begrippen.  

Het maken van oude examens vmbo-gt/mavo economie helpt je om inzicht te krijgen in alle soorten vragen en de manier waarop de vragen op het eindexamen worden gesteld. Het examen kan stressvol zijn. Veel oefenen en herhalen is van cruciaal belang om een goed cijfer te halen. Oefenexamens vmbo-gt/mavo economie maken is de perfecte wijze om je voortgang te controleren en aan je vaardigheden voor het eindexamen te werken. Je leert een examen binnen de gestelde tijd af te ronden en je kunt aan de hand van de tabel in de Examenbundel je cijfer bepalen.

Examenbundel en Samengevat: de beste examenvoorbereiding

Examenbundel vmbo-gt/mavo Economie 2021/2022 is samen met Samengevat vmbo-kgt Economie en Zeker Slagen! de beste voorbereiding op het vmbo-gt/mavo-examen economie. De boeken geven je het vertrouwen om te slagen!