Examen vmbo-kgt economie halen met Samengevat

Ben je op zoek naar een schematisch overzicht van alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo economie, met beknopte en heldere uitleg bij alle examenonderwerpen? Samengevat vmbo-kgt Economie is het perfecte uittreksel in je voorbereiding op het examen. Het boek bevat alle examenstof en stelt je in staat om grote hoeveelheden stof snel en doeltreffend door te nemen en te herhalen. Samengevat is te gebruiken naast elk lesmethode en is jouw ideale hulpmiddel bij het halen van een goed cijfer voor het vmbo-gt/mavo-examen economie.

De bagage om te slagen voor het examen vmbo-gt/mavo economie 

Wil je zeker weten dat je straks gaat slagen voor het examen vmbo-gt/mavo economie? Samengevat geeft je de noodzakelijke bagage om dit doel glansrijk te halen. Het boek behandelt alle leerstof en vaardigheden voor het examen aan de hand van de hoofdstukken consumptie, productie en arbeid, internationale ontwikkelingen, overheid en bestuur en verrijkingsstof. De verschillende onderwerpen worden kernachtig besproken en gaan gepaard met voorbeelden. Deze voorbeelden zijn door een afwijkende achtergrondkleur goed te onderscheiden van de theorie.

De inhoudsopgave voorin het boek geeft een grove indeling van de examenstof. Per hoofdstuk is er een gedetailleerde inhoudsopgave, zodat je precies weet waar zich alle informatie bevindt. Als je naar een specifiek onderwerp of begrip zoekt, helpt het register achter in Samengevat om snel de juiste informatie te vinden.

 

Alle stof voor het vmbo-gt/mavo-examen economie in korte tijd herhalen

Samengevat is ideaal om in korte tijd grote hoeveelheden stof voor het examen vmbo-gt/mavo economie te herhalen en overzien. Aangezien het boek een helder onderscheid maakt tussen hoofd- en bijzaken, krijg je een goed inzicht in de grote lijnen van de examenstof en in de samenhang tussen de verschillende economieonderwerpen.

Dankzij Samengevat ben je met één boek klaar voor het vmbo-gt/mavo-examen economie. Binnen de paragrafen van Samengevat vmbo-kgt Economie worden de bij de onderwerpen horende begrippen uitgelegd en waar mogelijk van voorbeelden voorzien. Je komt verschillende soorten opsommingen in het boek tegen. Opsommingen met paarse bolletjes geven uitleg, kenmerken en eigenschappen van een bepaald begrip aan. Opsommingen met nummers duiden een stappenplan aan. 

Samengevat en Examenbundel: jouw succesformule om te slagen

Samengevat is in combinatie met Examenbundel vmbo-gt/mavo Economie jouw succesformule om te slagen voor het examen vmbo-gt/mavo economie. Met de Examenbundel werk je stapsgewijs toe naar het examenniveau en oefen je met oude vmbo-gt/mavo-examens economie. Gebruik hiernaast Zeker Slagen! met handige tips om effectief te leren en plannen.