Examen vmbo-gt/mavo biologie halen met Examenbundel

Cellen, planten en dieren, het verterings-, bloedvaten en uitscheidingsstelsel en het zenuw-, zintuig- en hormoonstelsel. Het zijn onderwerpen die langskomen op het examen vmbo-gt/mavo biologie. Net als de voortplanting en groei bij organismen, erfelijke eigenschappen, antistoffen en het gedrag van mens en dier. Met Examenbundel vmbo-gt/mavo Biologie weet je precies welke lesstof je moeten kennen en moet kunnen toepassen. Je oefent je met oefenopgaven en oude examens vmbo-gt/mavo biologie naar een hoog examencijfer voor biologie. 

 

Uitstekend voorbereid op het biologie-examen vmbo-gt/mavo 

Met Examenbundel vmbo-gt/mavo Biologie heb je alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo biologie compact bij elkaar. De informatie is gesorteerd per onderwerp. Er zijn voldoende oefeningen en oude examens vmbo-gt/mavo biologie beschikbaar om de beste voorbereiding op het examen te hebben. De Examenbundel omvat:

  • Oriëntatietoets met vragen over alle onderwerpen die centraal worden geëxamineerd.
  • Per examenonderwerp een aantal (bewerkte) examenopgaven met uitwerkingen en toelichtingen. 
  • Enkele complete, oude examens vmbo-gt/mavo biologie, met hints en uitwerkingen. 
  • Stappenplan om optimaal te werken met Examenbundel vmbo-gt/mavo Biologie. 
  • Een online leer- en oefenomgeving met persoonlijk dashboard zodat je altijd ziet hoe je ervoor staat.

 

 

Oude examens vmbo-gt/mavo biologie voor oefenen en ervaring opdoen

Het examen vmbo-gt/mavo biologie bestaat uit acht hoofdonderwerpen, die voor een groot deel met meerkeuzevragen worden getoetst. De lesstof voor het centraal examen omvat de domeinen cellen staan aan de basis, planten en dieren en hun samenhang, het lichaam in stand houden, reageren op prikkels, van generatie op generatie, erfelijkheid en evolutie, bescherming en antistoffen en gedrag bij mens en dier. Met de Examenbundel vmbo-gt/mavo biologie kun je oefenen op onderwerp en oude examens vmbo-gt/mavo biologie. 

Door het oefenen met oude biologie-examens vmbo-gt/mavo test je je kennis van de examenstof en je vaardigheid in het maken van examens. Je krijgt een goed inzicht hoe een compleet examen vmbo-gt/mavo biologie eruit ziet en wat voor soort vragen er tijdens het centraal examen worden gesteld. Wil je weten of je een voldoende hebt gehaald voor de oefenexamens? Check jouw antwoorden op mijn.examenbundel.nl. Op jouw dashboard zie je precies hoe je ervoor staat per onderwerp. Oude examens vmbo-gt/mavo biologie geven je het vertrouwen dat je gaat slagen voor het examen. 

Examenbundel sluit volledig aan op de actuele exameneisen

Examenbundel vmbo-gt/mavo Biologie sluit evenals Samengevat vmbo-kgt Biologie aan op de actuele exameneisen. Met deze combinatie van studie- en oefenboeken heb je geen examenstress en ga je zeker slagen voor het centraal examen vmbo-gt/mavo biologie.